Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przedstawili dziś śmiałą strategię odbudowy i ożywienia przemysłu w UE. Stanowisko, przyjęte przez Grupę S&D, koncentruje się na kluczowych kwestiach środowiskowych, socjalnych, cyfrowych i finansowych, które muszą towarzyszyć wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu.

Ismail Ertug, wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za przemysł, powiedział:

- Jako Socjaliści i Demokraci jesteśmy przekonani, że europejska strategia polityki przemysłowej powinna wspierać integracyjną i zrównoważoną industrializację oraz znacznie zwiększyć udział przemysłu w tworzeniu dobrobytu i nowych, wysokiej jakości miejsc pracy. Walczymy o neutralność klimatyczną, zrównoważony rozwój, innowacje i konkurencyjność oraz nalegamy na dążenie do integracji społecznej, która nie pozostawi żadnego pracownika ani regionu samemu sobie.

- Potrzebujemy polityki przemysłowej, aby w pełni przyswoić sobie nową rzeczywistość cyfrową. Potrzebujemy jej, aby pobudzić innowacje, przynieść korzyści konsumentom oraz zapewnić naszym przedsiębiorstwom sprawiedliwy dostęp do rynków międzynarodowych.

- Oczywiście, jak zawsze, zagwarantujemy, aby we wszystkich proponowanych przez nas politykach przestrzegane były najwyższe standardy społeczne. W końcu pracujemy na rzecz ludzi! 

Dan Nica, rzecznik Grupy S&D ds. przemysłu i badań naukowych, powiedział:

- Dokument strategiczny dotyczący europejskiej polityki przemysłowej, przyjęty dziś przez naszą Grupę, pojawia się w czasie, gdy ochrona życia jest dla wszystkich najwyższym priorytetem. Nigdy jednak nie możemy przeoczyć faktu, że ochrona miejsc pracy, dobrobytu, źródeł utrzymania naszych obywateli i naszego klimatu zawsze będzie na pierwszym planie postępowego programu.

- Pandemia COVID-19 ujawniła kruchość naszych łańcuchów dostaw i niewystarczalność naszych sieci informatycznych. Dlatego też cztery główne wnioski wyciągnięte z kryzysu związanego z pandemią COVID-19, dzięki którym planujemy budować przyszłość, są następujące: wzmocnienie łańcuchów wartości; przywrócenie przemysłu w Europie, szczególnie w kluczowych i strategicznych obszarach, wraz ze wzmocnieniem i reintegracją szeregu procesów przemysłowych w UE; zwiększenie cyfryzacji naszych gałęzi przemysłu; rozwój gospodarki przemysłowej w oparciu o Europejski Zielony Ład.

Carlo Calenda, sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. strategii przemysłowej, powiedział:

- W czasie pracy nad strategią przemysłową musimy podkreślić fundamentalne znaczenie, jakim jest stawienia czoła tej historycznej chwili w ramach dwóch różnych faz: pierwszej, koncentrującej się na ożywieniu i drugiej, opartej na zarządzaniu transformacją.

- Nie powinniśmy zmieniać naszych ambitnych celów w zakresie cyfryzacji i ochrony środowiska, jednak kryzys związany z pandemią COVID-19 ma poważny wpływ na nasze systemy produkcyjne i musimy unikać nowych obciążeń dla naszych przedsiębiorstw. Fundusz Odbudowy odegra kluczową rolę we wspieraniu europejskich przedsiębiorstw i MŚP; nalegamy na to, by położony został szczególny nacisk na budowę fundamentów pod zrównoważoną, wspólną przyszłość.

- Przyszłość pracowników i przedsiębiorstw będzie również zależeć od tego, w jaki sposób będziemy działać w kwestii ochrony środowiska i transformacji cyfrowej; głównym celem jest zarządzanie ryzykiem, związanym z podwójną transformacją oraz zapewnienie, by nikt nie został pozostawiony samemu sobie.

Przeczytaj pełen tekst stanowiska dotyczącego strategii przemysłowej Grupy S&D tutaj.

Powiązane dokumenty

A new EU long-term industrial strategy - A proposal of the Socialists and Democrats

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
NICA Dan

NICA Dan

Head of delegation
Koordynator
Rumunia
CALENDA Carlo

CALENDA Carlo

Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Po Brexicie nie możemy dopuścić do powstania „Singapuru nad Tamizą” na naszej granicy - mówi Grupa S&D, naciskając na surowsze kryteria w zakresie unijnej listy rajów podatkowych

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Komisja UE musi zintensyfikować działania na rzecz globalnej eliminacji Covid-19. To jedyny sposób na pokonanie tej pandemii

Komunikat prasowy

To już fakt: Wytyczne dotyczące pieniędzy UE na odbudowę są teraz powiązane z kluczowymi żądaniami Socjalistów