Podziel się:

Grupa S&D wzywa do zaostrzenia środków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy w całej UE, w tym do wprowadzenia skutecznego systemu sankcji wraz z karami finansowymi, jeśli dana firma nie przestrzega przepisów.

W piątek, 10 lipca, eurodeputowani S&D będą głosować za rezolucją, która zawiera mocne stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przed przedstawieniem przez Komisję wniosków legislacyjnych w tej sprawie, co ma nastąpić na początku 2021 roku.

Eero Heinäluoma, eurodeputowany S&D i członek Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych, powiedział:

- Kiedy 99% pranych pieniędzy wciąż napycha kieszenie przestępców w UE, wiemy, że państwa członkowskie po prostu nie robią dostatecznie dużo. Przepisy istnieją, ale w obliczu mozaikowego krajobrazu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w różnych krajach w całej UE, jesteśmy o wiele mniej skuteczni jako blok, niż powinniśmy być w walce z nielegalną działalnością finansową. Ponadto niedawny skandal związany z firmą Wirecard, w którym bardzo wątpliwą rolę odegrali audytorzy, pokazuje również wyraźnie, do czego prowadzi fragmentaryczny nadzór.

- Dlatego też Grupa S&D popiera jednolity zbiór przepisów, zawierający wspólne przepisy, których przestrzeganie egzekwować będzie unijny organ nadzoru. W niniejszej rezolucji wzywamy również do pilnej reformy sektora audytu. Wiarygodny audyt spółek jest niezbędnym instrumentem przywrócenia zaufania i ochrony inwestorów. Tam, gdzie firmy nadal nie przestrzegają przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, należy wprowadzić silny system sankcji w celu karania niewłaściwego postępowania w ramach postępowania karnego i kary finansowej w postaci wartości procentowej obrotu. 

Paul Tang, eurodeputowany S&D i członek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, powiedział:

- Grupa S&D zawsze była liderem w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu na szczeblu UE. Nie możemy pozwolić przestępcom na wykorzystywanie rozdrobnionego systemu UE do ukrywania i wydawania miliardów euro, które nielegalnie zarobili. Potrzebujemy silnych i jednolitych przepisów UE, aby odzyskać pieniądze z rąk przestępców i zwrócić je Europejczykom, którzy potrzebują ich teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

- Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu nie mogą wyjść na światło dzienne, dlatego też w naszych wysiłkach niezbędna jest przejrzystość. Aby wyjaśnić, kto jest właścicielem firm, nieruchomości lub instrumentów inwestycyjnych, państwa członkowskie powinny bezzwłocznie wdrożyć przejrzyste rejestry własności ostatecznych rzeczywistych beneficjentów. W połączeniu z otwartym procesem wyszczególniania krajów trzecich, które nie robią wystarczająco dużo, aby walczyć z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, możemy zmobilizować opinię publiczną, by naciskała na przyjęcie surowych i możliwych do wyegzekwowania przepisów.

Zaangażowani europosłowie

HEINÄLUOMA Eero

HEINÄLUOMA Eero

Skarbnik
Finlandia
TANG Paul

TANG Paul

Członek
Holandia

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zamiast czekać na rezygnację Fideszu, EPL powinna go wyrzucić wiele lat temu

Komunikat prasowy

Nadal znajdujemy się w fazie odbudowy „za wszelką cenę” - mówi Grupa S&D do Komisji, wzywając ją do przedłużenia klauzuli korekcyjnej

Komunikat prasowy

pCBCR: Grupa S&D jest gotowa do rozpoczęcia jutro negocjacji w sprawie kluczowego narzędzia w kwestii przejrzystości podatkowej