Published:
Share:

Przygotowując się na szczyt dotyczący przyszłości Europy, który ma odbyć się w Sibiu w czwartek, 9 maja, przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann, oznajmił: 

 

- Szczyt w Sibiu, zaplanowany na 9 maja, rocznicę deklaracji Schumana, to wyjątkowa szansa dla przywódców UE do wysłania obywatelom Europy sygnału o chęci odnowy. Nie możemy dalej postępować tak, jak postępowaliśmy zawsze, gdy nasza planeta znajduje się w największym w historii niebezpieczeństwie, dzieci żyją w ubóstwie, a duże korporacje płacą niemal zerowe stawki podatku. Unia Europejska pod wodzą konserwatystów nie stawiła w adekwatny i sprawiedliwy sposób czoła największym wyzwaniom ostatnich lat. Dodało to skrzydeł siłom nacjonalistycznym i prawicowym, które karmią się lękami ludzi. Jeśli chcemy powstrzymać nadciągającą katastrofę, musimy nadać Europie nowy kierunek, używając celów zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ-etu jako kompasu.

 

  • Naszym priorytetem powinno być zapewnienie, że jakże potrzebna transformacja ekologiczna będzie szła w parze z walką przeciw nierównościom. Nie możemy dekarbonizować gospodarki, nie upewniwszy się, że czysta energia jest cenowo dostępna dla wszystkich. Nie możemy zwalczać nierówności bez zielonej gospodarki, w której tworzone są porządne miejsca pracy. Jednym z najważniejszych kroków, które pomogą nam osiągnąć te cele, będzie planowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. W takim planowaniu bierze się pod uwagę nie tylko czynniki gospodarcze, ale również ekologiczne i socjalne.

 

  • Dla Grupy S&D plany dyktowane wymogami zrównoważonego rozwoju będą punktem wyjściowym wszystkich dyskusji dotyczących następnego Parlamentu Europejskiego oraz wyboru kolejnego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Potrzebujemy postępowych większości, aby przezwyciężyć konserwatywny impas oraz zbudować lepszą, bardziej zrównoważoną i sprawiedliwą Unię Europejską.

MEPs Involved

BULLMANN Udo
Przewodniczący / Przewodnicząca
Przewodniczący Grupy S&D
Niemcy

Related News

Komunikat prasowy

Grupa S&D gratuluje socjaldemokratom w Danii zwycięstwa w krajowych wyborach powszechnych

Komunikat prasowy

Parlament Europejski/ przewodnictwo nad Komisją Europejską – liderzy czterech głównych grup politycznych uzgadniają proces polityczny

Komunikat prasowy

„Tajani nie posiada pełnomocnictwa do prowadzenia międzyinstytucjonalnych negocjacji” oznajmia przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann