Podziel się:

Parlament Europejski poparł w dniu dzisiejszym sprawozdanie sporządzone przez europosłankę z Grupy S&D, Silvię Costę, w którym wzywa ona do umocnienia programu Kreatywna Europa na lata 2021–2027.

Kreatywna Europa jest jedynym unijnym programem bezpośrednim wspierającym sektory: kultury, kreatywny oraz audiowizualny. Program ten bierze pod uwagę korzyści płynące z tych sektorów dla społeczeństwa i gospodarki. Silvia Costa sugeruje podwojenie budżetu programu z 1,46 mld euro do 2,8 mld euro oraz włączenie do niego nowych elementów, takich jak ukierunkowane działania na rzecz mobilności artystów, jak też działania w dziedzinach dziedzictwa i architektury, sektora muzycznego, branży audiowizualnej oraz pluralistycznych mediów.

Przyjęte dziś sprawozdanie zawiera również apel do Komisji Europejskiej, aby artyści i pracownicy sektora kultury znaleźli się w centrum priorytetów i działań różnych odnóg tego programu.

Europosłanka Silvia Costa, autorka sprawozdania oraz rzeczniczka Grupy S&D do spraw kultury i edukacji, dodała:

  • Kreatywna Europa łączy dziś ze sobą członków ogromnej europejskiej społeczności branż kinowej i audiowizualnej, jak też sektorów: sztuk widowiskowych, muzealnego i galerii sztuki, festiwalowego, architektonicznego i księgarskiego. Po raz pierwszy udało się nam włączyć do programu konkretne działania na rzecz sektorów: muzycznego, dziedzictwa kulturowego, wydawniczego oraz projektowego.  

 

  • UE zrozumiała wreszcie, że sektory kreatywne mają znaczący udział w unijnym PKB, jak też zwiększają spójność społeczną oraz zrozumienie i docenienie różnorodności kulturowej. Branża kultury oraz branża kreatywna stanowią aż do 4,5% unijnego PKB i w dużej mierze współtworzą gospodarkę cyfrową. Są one też źródłem zatrudnienia, zapewniając 8 milionów miejsc pracy, zwłaszcza ludziom młodym.

 

  • Nadszedł czas, aby przeznaczyć na te sektory niezbędne fundusze i wykorzystać w pełni ich potencjał – dlatego też wnosimy o podwojenie poprzedniego budżetu programu. Oprócz dotacji chcemy również udostępnić środki z Europejskiego Funduszu Gwarancji podmiotom w nowym programie InvestEU.

 

  • Moim celem było wzmocnienie trzech obszarów: pierwszy to wartość materialna kultury; drugi – mobilność artystów i podmiotów sektora kultury; trzeci – rozwój narracji na temat wspólnych korzeni Europy, a zarazem jej różnorodności.

 

  • Kultura jest czwartym filarem zrównoważonego rozwoju, nie każdy jednak ma na razie dostęp do tego rodzaju wiedzy i osobistego spełnienia.

 

  • Utalentowani Europejczycy – zwłaszcza członkowie młodszych pokoleń – powinni mieć możliwość przemieszczania się i promowania swojej sztuki na całym kontynencie, współpracy nad produkcjami zbiorowymi, jak też otrzymywania wsparcia w obliczu obecnego braku funduszy, prowadzącego do poważnej utraty szans.

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o to, aby edukacja stała się najważniejszym punktem programu Komisji i Rady

Komunikat prasowy

Kultura i edukacja nie mogą stracić na pandemii - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Dostęp do edukacji cyfrowej nie powinien być przywilejem - mówi Grupa S&D