Podziel się:

Parlament Europejski zatwierdził sprawozdanie Grupy S&D tymczasowo zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) w celu odpowiedzi na ekonomiczne skutki pandemii COVID-19. „Szybka poprawka CRR” zapewnia bankom tymczasową ulgę kapitałową, dzięki czemu mogą one udzielać pożyczek realnej gospodarce w czasach, gdy przedsiębiorstwa ich tak bardzo potrzebują. Zatwierdzony tekst jest ostatecznym porozumieniem, a nowe rozporządzenie ma zostać wprowadzone w życie pod koniec czerwca 2020 roku.

Jonás Fernández, rzecznik Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych i autor sprawozdania, powiedział:

- Mocny cios, jakim był „lockdown”, wymuszony przez pandemię COVID-19, sprawił, że MŚP i gospodarstwa domowe potrzebują kapitału. Dzięki przyjętym dziś nowym przepisom banki będą musiały stanąć na wysokości zadania i wpompować więcej pieniędzy w realną gospodarkę. Dzięki surowym przepisom, wprowadzonym przez Parlament Europejski po ostatnim kryzysie finansowym, banki są teraz bardziej odporne i dobrze kapitalizowane, więc powinny i muszą odegrać konstruktywną rolę w odbudowie gospodarki. Za pomocą dostosowania przepisów do efektu procykliczności, banki będą zmuszane do korzystania z buforów kapitałowych w celu dalszego udzielania pożyczek. Nowo wprowadzone filtry ostrożnościowe zmniejszą presję rynku na długi publiczne, w czasach, gdy kraje będą zmuszone przeznaczyć fundusze na wsparcie swoich przemysłów i obywateli w tych trudnych czasach. Zwiększenie atrakcyjności pożyczek bankowych dla MŚP i projektów infrastrukturalnych pomoże nam nie tylko wyjść z kryzysu, ale także zbudować zrównoważoną przyszłość, jak określono to w Nowym Zielonym Ładzie.

- Jestem dumny z tego, że podczas negocjacji z państwami członkowskimi mogliśmy osiągnąć wyważony tekst, który odpowiada potrzebom naszych MŚP i obywateli. Wbrew wszystkiemu, potrafiliśmy nawet zdobyć teren w walce o wprowadzenie zakazu wypłaty dywidend i premii w czasach kryzysu ekonomicznego. Wprowadziliśmy wyraźny mandat dla właściwych organów nadzoru w celu pełnego wykorzystania przez nie uprawnień, w tym dotyczących zakazu wypłaty dywidend, dystrybucji i odkupu akcji własnych. Komisja będzie musiała ponadto złożyć Parlamentowi sprawozdanie na temat skuteczności obecnego systemu i - w razie potrzeby - udzielić tym organom silniejszych, wiążących uprawnień. Jesteśmy to winni obywatelom, aby zapewnić, by ulga kapitałowa udzielona bankom nie trafiła do kieszeni inwestorów, lecz do MŚP, władz publicznych i gospodarstw domowych.

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás
FERNÁNDEZ Jonás
Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia
PELZ Silvia
Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D o konflikcie interesów: „Premier Republiki Czeskiej, Babisz, podważa europejskie wartości i oszukuje europejskich podatników”
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Nie może być unijnych pieniędzy dla państw członkowskich, które nie przestrzegają praworządności
Komunikat prasowy
Eurodeputowani Grupy S&D wzywają do szybkiego wdrożenia unijnego planu odbudowy o silnym wymiarze społecznym