Podziel się:

Parlament Europejski przy silnym poparciu ze strony Socjalistów i Demokratów przyjął dziś rezolucję, potępiającą białoruskie władze za brutalne tłumienie pokojowych protestów po sfałszowanych wyborach prezydenckich i domagającą się jak najszybszego nałożenia sankcji na białoruski reżim, z Łukaszenką włącznie. 

Przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Iratxe García, powiedziała:

- Parlament zademonstrował jedność, wzywając do natychmiastowego zaprzestania przemocy wobec pokojowych demonstrantów oraz bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i osób zatrzymanych za protestowanie przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim, które odbyły się w dniu 9 sierpnia. Białoruskie władze muszą zrozumieć, że nie ma alternatywy dla poszanowania żądań Białorusinów domagających się wolności i demokracji. Jak najszybciej muszą się tam odbyć wolne i uczciwe wybory, zgodnie ze standardami międzynarodowymi i z udziałem misji obserwacji wyborów ODIHR.

- Wszystkie osoby odpowiedzialne za represje i przemoc, w tym tortury, muszą być ścigani i ukarani. Chcemy, aby Rada UE jak najszybciej wprowadziła skuteczne sankcje, w tym wobec Aleksandra Łukaszenki, który wydaje się nie rozumieć, że jego dni dobiegły końca.

- Białorusini nie akceptują już jego autorytarnego reżimu, ani mizoginistycznego spojrzenia na świat. Tysiące odważnych kobiet wciąż mu o tym mówi na ulicach. Nasz Parlament będzie je wspierał i towarzyszył im w przejściu do większej wolności, demokracji i równości. Dlatego też jesteśmy głęboko przekonani, że tegoroczna Nagroda im. Sacharowa powinna uhonorować odważne białoruskie kobiety, walczące o wolność i demokrację w swoim kraju, na czele ze Swiatłaną Cichanouską, Marią Kalesnikawą i Weraniką Capkałą.

- Grupa S&D apeluje o zdecydowane, oparte na zasadach stanowisko UE, wykraczające poza nieuznawanie skradzionych wyborów. Sankcje powinny objąć też urzędników średniej rangi, zamieszanych w oszustwa wyborcze, przemoc i represje. UE musi dokonać przeglądu swojej polityki wobec Białorusi i przejść od „krytycznego zaangażowania” do „krytycznej ponownej oceny”. Bardzo ważne jest to, aby ani jedno euro z unijnej pomocy finansowej nie przyniosło korzyści białoruskiemu reżimowi. Jednocześnie musimy nadal wspierać białoruskie społeczeństwo obywatelskie oraz pilnie pomóc ofiarom represji i ich rodzinom.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania
Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Nie może być współpracy UE z białoruskimi władzami represjonującymi swoich obywateli

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pomimo pandemii Covid-19 rozpoczyna się czwarty „Tydzień Afryki” na rzecz nowego, zrównoważonego i równego partnerstwa UE-Afryka

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem plan inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich, ale ostrzega, że nie ma drogi na skróty do demokracji i rządów prawa