Opublikowane:
Podziel się:

Po długich dyskusjach Parlament Europejski poparł dziś porozumienie zawarte z Radą Europejską w sprawie przyjęcia nowego rozporządzenia, które zapewni przejrzystość unijnej procedury oceny ryzyka w łańcuchu żywności.

Od wybuchu skandalu związanego z naciskami przemysłu żywnościowego w dążeniu do zatwierdzenia pestycydów z zawartością glifosatu, Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim wzywali do stworzenia bardziej przejrzystego i niezależnego systemu.  

Zgodnie z wnioskami Grupy S&D nowe rozporządzenie obejmie cały łańcuch rolno-spożywczy, jak też wprowadzi wymóg publikowania wszystkich badań składanych przez przedstawicieli przemysłu oraz używanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności w ocenach ryzyka.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. tego dokumentu, europoseł Pavel Poc, powiedział:

  • Udało nam się zapewnić bardziej przejrzysty i godny zaufania system autoryzacyjny w dziedzinie potencjalnie niebezpiecznych substancji, takich jak pestycydy, dodatki do żywności, materiały do kontaktu z żywnością, nowa żywność oraz GMO (organizmy zmodyfikowane genetycznie). Dzięki nowym przepisom dotyczącym aktywnego i wczesnego przekazywania informacji w procesie oceny ryzyka Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności daje obywatelom możliwość niezależnego przeglądu danych przedstawianych przez przemysł żywnościowy. Wszelkie informacje związane z ocenami ryzyka będą zawsze udostępniane ogółowi społeczeństwa.
  • Dzisiaj ukróciliśmy wreszcie nielegalne praktyki, takie jak ukrywanie niekorzystnych wyników badań lub danych, jak też kupowania „przychylnych” wyników. Nie chcemy już więcej skandali w UE jak afera wokół glifosatów, nie chcemy decyzji podejmowanych za zamkniętymi drzwiami, nie chcemy igrania ze zdrowiem ludzkim. W dzisiejszym świecie, którego siłę napędową stanowią pieniądze, jedyną nadzieją dla obywateli jest solidny system autoryzacji, wystarczająco odporny na presję z zewnątrz, w którym wszelkie nielegalne praktyki będą z łatwością wykrywane i korygowane. 
  • To nowe prawo stanowi skok naprzód w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i ochrony obywateli Europy. Nasza Grupa znów dowiodła, że stawia zdrowie oraz prawa konsumentów ponad interesami przedsiębiorstw, z czego jestem bardzo dumny. 

Kontakt dla prasy

President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Komisja musi się wreszcie obudzić! Powinniśmy regulować substancje zaburzającego funkcjonowanie układu hormonalnego, aby chronić zdrowie obywateli UE, oznajmia Grupa S&D

Komunikat prasowy

Program LIFE jest istotny w transformacji w stronę zrównoważonej gospodarki, zarówno dla ludzi, jak i społeczeństwa, oznajmia Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D z zadowoleniem przyjęła pojawienie się Grety Thunberg w Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego