Podziel się:

W czasie dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim Socjaliści i Demokraci zdecydowanie potępili turecką interwencję wojskową przeciwko siłom dowodzonym przez Kurdów w północno-wschodniej Syrii, wzywając Ankarę do jej natychmiastowego i trwałego wstrzymania.

Zawarta wczoraj rosyjsko-turecka umowa legitymizuje inwazję Turcji na 32-kilometrową strefę wzdłuż granicy z Syrią i wydalenie 2 milionów uchodźców. Wszystko to stanowi poważne naruszenie najbardziej podstawowych zasad prawa międzynarodowego, prawa dotyczącego uchodźców i prawa humanitarnego.

Grupa S&D zagłosuje jutro za rezolucją wzywającą do wprowadzenia w całej UE embarga na dostawy broni dla Turcji oraz zestawu ukierunkowanych sankcji, w tym środków ekonomicznych i zakazów wizowych wobec urzędników odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka. Grupie S&D udało się wprowadzić do tekstu rezolucji apel do Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej o zbadanie ewentualnego wykorzystania białego fosforu przez siły tureckie i (lub) ich sojuszników, a także apel do państw członkowskich UE, aby przygotowały plan kryzysowy w celu przeciwdziałania odrodzeniu się ISIS.

 Kati Piri, wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za sprawy zagraniczne powiedziała:

 - Ustanowienie tak zwanej „bezpiecznej strefy” przekształciło się de facto w ustanowienie strefy wojennej i turecką inwazję na północno-wschodnią Syrię. Cyniczne wycofanie się sił amerykańskich sprawiło, że zwycięzcami zostali Putin, Asad, Turcja, Iran i ISIS, a przegranymi - obywatele północno-wschodniej Syrii i wiarygodność Zachodu.

- Od początku operacji wojskowej zginęło ponad 200 cywilów i 600 głównych bojowników kurdyjskich, a ponad 300 000 cywilów musiało opuścić swoje domy i zostało przesiedlonych. Najnowsze doniesienia o domniemanym użyciu białego fosforu wobec ludności cywilnej świadczą o jednoznacznym naruszeniu konwencji genewskiej. Masowa egzekucja, której ofiarą padła m. in. kurdyjska polityczka, Hevrin Khalaf, jedna z wielu odważnych kobiet w północno-wschodniej Syrii, budzi głębokie oburzenie. Wszyscy sprawcy tych haniebnych aktów muszą zostać osądzeni. Kurdowie powinni brać udział w przyszłych dyskusjach na temat syryjskiej konstytucji.

Eurodeputowany S&D i koordynator do spraw zagranicznych, Tonino Picula powiedział:

- Nowa umowa pomiędzy Putinem i Erdoganem, która została zawarta po wygaśnięciu umowy między USA i Turcją, jest również nie do przyjęcia. Lekceważy ona miejscową ludność i pomija kurdyjskich bojowników, którym jesteśmy winni naszą wdzięczność za ich zaangażowanie w walkę z ekstremistyczną grupą Państwa Islamskiego.

- Jeśli UE chce być wiarygodnym globalnym graczem, nie możemy pozostać biernymi obserwatorami tych umów. UE musi wykorzystać wszystkie dostępne instrumenty, aby wywrzeć presję na Ankarę. Socjaliści i Demokraci popierają cały zestaw sankcji wobec Turcji, w tym sankcje gospodarcze; apelują również o wprowadzenie w całej UE pełnego zakazu eksportu broni do Turcji. Chcemy również, aby państwa członkowskie UE przygotowały plany kryzysowe dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa, jakie może stwarzać ewentualny powrót zagranicznych bojowników Daesh.

 

Zaangażowani europosłowie

PICULA Tonino

PICULA Tonino

Koordynator
Chorwacja

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

UE musi przyjąć nową strategię wobec Rosji, która zawierałaby wyraźną cenę za zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie

Komunikat prasowy

Eurodeputowani S&D ponownie wyrażają poparcie dla kolumbijskiego porozumienia pokojowego

Komunikat prasowy

PE musi wstrzymać umowę inwestycyjną między UE a Chinami dopóty, dopóki Pekin nakłada sankcje na deputowanych z UE