Podziel się:

Parlament Europejski ma dzisiaj zatwierdzić pierwszy na świecie standard na rzecz zrównoważonych produktów finansowych. Ten zunifikowany system klasyfikacji, tak zwana taksonomia, ustanawia zharmonizowane kryteria w celu ustalenia czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona pod względem środowiskowym. Jest to istotny trzeci filar pakietu na rzecz zrównoważonego finansowania.

W czasie negocjacji Socjaliści i Demokraci wprowadzili do taksonomii silne zabezpieczenia społeczne, gwarantując, że działania zrównoważone środowiskowo nie będą mogły zaszkodzić czynnikom społecznym, takim jak prawa człowieka, prawa pracownicze lub równość płci. Sprawia to, że ​​jest to kluczowy instrument dla sprawiedliwej transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki, która nie pozostawi nikogo w tyle.

Eurodeputowany Paul Tang, negocjator Grupy S&D ds. taksonomii, powiedział:

- Pierwsze na świecie złote standardy w dziedzinie prywatnych inwestycji uwolnią miliardy euro na walkę z kryzysem klimatycznym. Jest to zatem klucz do urzeczywistnienia Europejskiego Zielonego Ładu. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby przemysł finansowy uciekał się do „kłamstwa ekologicznego”. Potrzebujemy prawdziwych zmian w oparciu o prawdziwe pieniądze. Dlatego też nalegaliśmy na to, aby taksonomia była ścisła, oparta na faktach i by obejmowała ona jak najwięcej produktów finansowych i podmiotów gospodarczych.

- Dzięki włączeniu zasady o „niewyrządzaniu znaczącej szkody” produkty będą uważane za zrównoważone tylko wtedy, kiedy nie zaszkodzą celom społecznym, takim jak równość, spójność społeczna, integracja społeczna i dobre stosunki pracy. Oto konkretny przykład: samochód elektryczny, którego akumulator został wyprodukowany przez dzieci, nie może zostać oznaczony jako ekologiczny.

- Udało nam się także znacznie zwiększyć zobowiązania korporacyjne. Przedsiębiorstwa i banki będą musiały zadeklarować, ile ich łącznych obrotów pochodzi z działań zrównoważonych środowiskowo, a także - ile inwestują w zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój nie może już być dla przedsiębiorstw swego rodzaju dodatkiem, ale musi stanowić podstawę ich biznesplanu.

- Naszym celem jest to, aby pieniądze pracowały na rzecz ludzi i planety. Dzisiejsze porozumienie to duży krok w kierunku zrównoważonej Europy, która nie pozostawi nikogo w tyle.

Eurodeputowana Simona Bonafè, negocjatorka Grupy S&D ds. taksonomii, powiedziała:

- Aby zwalczyć kryzys klimatyczny, Europa potrzebuje co najmniej 180 miliardów euro rocznie dodatkowych inwestycji w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną. Aby zbudować zrównoważoną przyszłość, musimy zmobilizować kapitał prywatny na rzecz walki z kryzysem klimatycznym.

- Jestem dumna z faktu, że udało się nam wykluczyć, by wszelka działalność związana ze stałymi paliwami kopalnymi mogła zostać kiedykolwiek oznaczona jako zrównoważona, a także wprowadzić zabezpieczenia w kwestii odpadów. Żadna działalność gospodarcza nie będzie uważana za zrównoważoną środowiskowo, jeśli długofalowe unieszkodliwianie odpadów będzie mogło spowodować znaczną i długoterminową szkodę dla środowiska.

- Wszystkie techniczne kryteria kontroli i progi identyfikujące zrównoważoną działalność gospodarczą będą określane i zatwierdzane pod kontrolą Parlamentu, co pozwoli nam podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie. Dzięki silnej klauzuli przeglądowej Komisja będzie musiała rozważyć poszerzenie taksonomii. 

Uwaga dla wydawcy: Czym jest taksonomia?

Taksonomia, opracowana przez grupę ekspertów technicznych powołaną przez Komisję i znacznie poprawiona przez Parlament podczas negocjacji trójstronnych, ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób różne działania są przyjazne dla środowiska oraz ukierunkowanie większej liczby inwestycji na zrównoważoną działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza musi w znacznym stopniu przyczyniać się do realizacji celów UE w zakresie ochrony środowiska i nie może w znaczący sposób szkodzić innym celom, aby można ją było zaklasyfikować jako zrównoważoną.

Dzisiaj przeprowadzone zostanie jedno głosowanie w sprawie porozumienia zawartego w ramach negocjacji trójstronnych.

Zaangażowani europosłowie

BONAFÈ Simona

BONAFÈ Simona

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Włochy
TANG Paul

TANG Paul

Członek
Holandia

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Portugalska prezydencja w UE wzmocni reakcję na pandemię Covid-19, opartą na solidarności - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem przełom, dokonany przez Eurogrupę w kwestii reformy EMS w celu zmniejszenia ryzyka dla sektora bankowego

Komunikat prasowy

Konkluzje Rady w sprawie opodatkowania są zachęcającym sygnałem, że ministrowie UE są gotowi położyć kres szkodliwym praktykom podatkowym