Podziel się:

Parlament Europejski ma dzisiaj zatwierdzić pierwszy na świecie standard na rzecz zrównoważonych produktów finansowych. Ten zunifikowany system klasyfikacji, tak zwana taksonomia, ustanawia zharmonizowane kryteria w celu ustalenia czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona pod względem środowiskowym. Jest to istotny trzeci filar pakietu na rzecz zrównoważonego finansowania.

W czasie negocjacji Socjaliści i Demokraci wprowadzili do taksonomii silne zabezpieczenia społeczne, gwarantując, że działania zrównoważone środowiskowo nie będą mogły zaszkodzić czynnikom społecznym, takim jak prawa człowieka, prawa pracownicze lub równość płci. Sprawia to, że ​​jest to kluczowy instrument dla sprawiedliwej transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki, która nie pozostawi nikogo w tyle.

Eurodeputowany Paul Tang, negocjator Grupy S&D ds. taksonomii, powiedział:

- Pierwsze na świecie złote standardy w dziedzinie prywatnych inwestycji uwolnią miliardy euro na walkę z kryzysem klimatycznym. Jest to zatem klucz do urzeczywistnienia Europejskiego Zielonego Ładu. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby przemysł finansowy uciekał się do „kłamstwa ekologicznego”. Potrzebujemy prawdziwych zmian w oparciu o prawdziwe pieniądze. Dlatego też nalegaliśmy na to, aby taksonomia była ścisła, oparta na faktach i by obejmowała ona jak najwięcej produktów finansowych i podmiotów gospodarczych.

- Dzięki włączeniu zasady o „niewyrządzaniu znaczącej szkody” produkty będą uważane za zrównoważone tylko wtedy, kiedy nie zaszkodzą celom społecznym, takim jak równość, spójność społeczna, integracja społeczna i dobre stosunki pracy. Oto konkretny przykład: samochód elektryczny, którego akumulator został wyprodukowany przez dzieci, nie może zostać oznaczony jako ekologiczny.

- Udało nam się także znacznie zwiększyć zobowiązania korporacyjne. Przedsiębiorstwa i banki będą musiały zadeklarować, ile ich łącznych obrotów pochodzi z działań zrównoważonych środowiskowo, a także - ile inwestują w zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój nie może już być dla przedsiębiorstw swego rodzaju dodatkiem, ale musi stanowić podstawę ich biznesplanu.

- Naszym celem jest to, aby pieniądze pracowały na rzecz ludzi i planety. Dzisiejsze porozumienie to duży krok w kierunku zrównoważonej Europy, która nie pozostawi nikogo w tyle.

Eurodeputowana Simona Bonafè, negocjatorka Grupy S&D ds. taksonomii, powiedziała:

- Aby zwalczyć kryzys klimatyczny, Europa potrzebuje co najmniej 180 miliardów euro rocznie dodatkowych inwestycji w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną. Aby zbudować zrównoważoną przyszłość, musimy zmobilizować kapitał prywatny na rzecz walki z kryzysem klimatycznym.

- Jestem dumna z faktu, że udało się nam wykluczyć, by wszelka działalność związana ze stałymi paliwami kopalnymi mogła zostać kiedykolwiek oznaczona jako zrównoważona, a także wprowadzić zabezpieczenia w kwestii odpadów. Żadna działalność gospodarcza nie będzie uważana za zrównoważoną środowiskowo, jeśli długofalowe unieszkodliwianie odpadów będzie mogło spowodować znaczną i długoterminową szkodę dla środowiska.

- Wszystkie techniczne kryteria kontroli i progi identyfikujące zrównoważoną działalność gospodarczą będą określane i zatwierdzane pod kontrolą Parlamentu, co pozwoli nam podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie. Dzięki silnej klauzuli przeglądowej Komisja będzie musiała rozważyć poszerzenie taksonomii. 

Uwaga dla wydawcy: Czym jest taksonomia?

Taksonomia, opracowana przez grupę ekspertów technicznych powołaną przez Komisję i znacznie poprawiona przez Parlament podczas negocjacji trójstronnych, ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób różne działania są przyjazne dla środowiska oraz ukierunkowanie większej liczby inwestycji na zrównoważoną działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza musi w znacznym stopniu przyczyniać się do realizacji celów UE w zakresie ochrony środowiska i nie może w znaczący sposób szkodzić innym celom, aby można ją było zaklasyfikować jako zrównoważoną.

Dzisiaj przeprowadzone zostanie jedno głosowanie w sprawie porozumienia zawartego w ramach negocjacji trójstronnych.

Zaangażowani europosłowie

BONAFÈ Simona
BONAFÈ Simona
Wiceprzewodnicząca
Włochy
TANG Paul
TANG Paul
Członek
Holandia

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia
PELZ Silvia
Rzeczniczka prasowa
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komunikat prasowy
Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem pakiet klimatyczny „Fit for 55”: Będziemy pracować nad tym, aby ta kluczowa transformacja była sprawiedliwa i zrównoważona pod względem społecznym
Komunikat prasowy
Grupa S&D przedstawia swoje stanowisko w sprawie szczepionek; kluczowe znaczenie ma przygotowanie UE na wszelkie nowe pandemie