Podziel się:

Po przyjęciu w dniu dzisiejszym przez Radę nowej listy jurysdykcji unikających współpracy w celach podatkowych, Grupa S&D przyjęła z zadowoleniem decyzję o dodaniu kolejnych rajów podatkowych do listy jurysdykcji podatkowych unikających współpracy; chodzi o Kajmany, Palau, Panamę i Seszele. Jest to z pewnością pozytywny krok we właściwym kierunku. Nie możemy jednak nie wspomnieć o głuchej ciszy w odniesieniu do niektórych krajów UE, które nie spełniają kryteriów i przepisów, jakich UE domaga się od krajów trzecich.

Koordynator Grupy S&D w Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON), Jonás Fernández powiedział:

- UE musi być przejrzysta i zastosować u siebie swoje własne przepisy, zanim poprosi kraje trzecie o spełnienie kryteriów UE w zakresie sprawiedliwego opodatkowania. Około 80% zysków przenoszonych z państw członkowskich UE jest kierowanych do lub za pośrednictwem innych krajów UE, a unikanie podatków przez sześć konkretnych państw członkowskich UE powoduje utratę dochodów z tytułu podatków w wysokości 42,8 mld EUR przez pozostałe 22 kraje UE.

- Pilnie wzywamy ministrów finansów do zajęcia się tą trudną kwestią poprzez dalsze dochodzenie w sprawie krajów, które zasługują na umieszczenie na liście, w łonie UE i poza nią.

- Trwające obecnie międzynarodowe negocjacje w sprawie podatku cyfrowego i minimalnego efektywnego podatku również wymagają od UE zaktualizowania kryteriów umieszczania na liście, aby zapewnić, by jurysdykcje o bardzo niskich stawkach podatkowych znalazły się na „czarnej liście” UE.

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Dyrektywa MiFID: Grupa S&D odrzuca nacisk konserwatystów na deregulację, udającą środek kryzysowy w następstwie pandemii Covid-19

Komunikat prasowy

Europejski Instrument na rzecz Odbudowy został zatwierdzony przez Parlament. Teraz nadszedł czas, aby państwa członkowskie przyspieszyły prace nad planami krajowymi

Komunikat prasowy

Fundusz Odbudowy jest punktem wyjścia dla naszej wspólnej przyszłości - mówi Grupa S&D