Podziel się:

We wspólnym oświadczeniu przywódcy polityczni grup EPL, S&D, Odnowić Europę, Zieloni/EFA i EKR w Parlamencie Europejskim łączą swoje siły, aby wezwać do przeprowadzenia nowych i wolnych wyborów na Białorusi oraz zdecydowanie potępić przemoc i tortury, których dopuścił się reżim prezydenta Łukaszenki wobec pokojowych demonstrantów.

„Gratulujemy Białorusinom odwagi i determinacji oraz zdecydowanie popieramy ich pragnienie dotyczące demokratycznych zmian i wolności.

Wybory prezydenckie z dnia 9 sierpnia nie były ani wolne, ani uczciwe, a wiarygodne doniesienia wskazują na zwycięstwo Swiatłany Cichanouskiej. Dlatego też nie uznajemy Aleksandra Łukaszenki za ponownie wybranego prezydenta Białorusi i uważamy go za persona non grata w Unii Europejskiej. Przyłączamy się do Białorusinów w ich żądaniach dotyczących przeprowadzenia nowych i wolnych wyborów pod nadzorem niezależnych obserwatorów.

Zdecydowanie potępiamy aresztowania i przerażające akty przemocy i tortur, popełnione wobec pokojowych demonstrantów oraz wzywamy do przeprowadzenia pełnego śledztwa w sprawie tych zbrodni, które nie mogą pozostać bezkarne. W związku z tym przypominamy Aleksandrowi Łukaszence o jego odpowiedzialności. Zdecydowanie potępiamy wyłączenie Internetu i mediów, blokady dróg i zastraszanie dziennikarzy w celu powstrzymania przepływu informacji o sytuacji w kraju. Wzywamy do natychmiastowego uwolnienia wszystkich arbitralnie zatrzymanych osób i więźniów politycznych, którzy zostali zatrzymani przed kampanią wyborczą i w jej trakcie.

Przyjmujemy z zadowoleniem decyzję ministrów spraw zagranicznych UE o umieszczeniu na czarnej liście wszystkich osób odpowiedzialnych za przemoc i sfałszowane wybory prezydenckie. Wzywamy do jak najszybszego sporządzenia listy sankcji, aby osoby, które popełniły te przestępstwa, otrzymały zakaz wjazdu na terytorium UE, a ich aktywa zostały zamrożone.

Unia Europejska może i musi zrobić więcej, aby wspierać ideę demokracji i wolności na Białorusi, w tym poprzez wzmocnienie pomocy dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz natychmiastowe zaprzestanie jakiegokolwiek wsparcia finansowego dla rządu i projektów kontrolowanych przez państwo. Proponujemy wznowienie ukierunkowanych unijnych programów pomocowych, aby pomóc represjonowanym osobom na Białorusi i ich rodzinom.

Unia Europejska powinna również podjąć zdecydowane i jednoznaczne działania, dokonując ponownej oceny swoich stosunków z obecnym reżimem na Białorusi, zgodnie z wartościami i zasadami UE oraz ponownie przemyśleć swą współpracę z Mińskiem, w tym w ramach Partnerstwa Wschodniego. UE powinna przygotować kompleksowy przegląd swojej polityki wobec Białorusi, uwzględniający różne scenariusze i wydarzenia w tym kraju, a także obejmujący znacznie większą rolę UE (pod względem politycznym, technicznym i finansowym).

Wyrażamy ubolewanie z powodu tego, że reżim Łukaszenki odmówił wjazdu na Białoruś dwóm eurodeputowanym, Petrasowi Auštrevičiusowi i Robertowi Biedroniowi, którzy udali się prywatnie do Mińska, aby poprzeć białoruskich obywateli. Proponujemy, aby UE powołała specjalnego przedstawiciela ds. Białorusi w celu wsparcia procesu pokojowego przekazania władzy zgodnie z wolą białoruskich obywateli.

Wzywamy Federację Rosyjską do powstrzymania się od wszelkiego rodzaju niejawnej lub jawnej ingerencji na Białorusi po wyborach oraz wzywamy instytucje UE i państwa członkowskie do czujnego zwalczania wszelkich rosyjskich działań w tym zakresie.

Wzywamy UE do poparcia pokojowego przekazania władzy oraz nawiązania dialogu z białoruską opozycją i społeczeństwem obywatelskim w celu rozpoczęcia nowego procesu wyborczego pod nadzorem nowej Komisji Wyborczej, organu, któremu będą mogły zaufać wszystkie strony. Białorusini mają prawo do wyboru swoich politycznych przedstawicieli.

Żywie Biełaruś!”


Manfred Weber, przewodniczący EPL
Iratxe García Pérez, przewodnicząca S&D
Dacian Cioloş, przewodniczący Odnowić Europę
Ska Keller i Philippe Lamberts, współprzewodniczący Zieloni/EFA
Ryszard Legutko i Raffaele Fitto, współprzewodniczący EKR

 

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Nie może być współpracy UE z białoruskimi władzami represjonującymi swoich obywateli

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pomimo pandemii Covid-19 rozpoczyna się czwarty „Tydzień Afryki” na rzecz nowego, zrównoważonego i równego partnerstwa UE-Afryka

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem plan inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich, ale ostrzega, że nie ma drogi na skróty do demokracji i rządów prawa