Podziel się:

Przyszłe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2021-2027 mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania UE. W czasie dzisiejszego głosowania na posiedzeniu plenarnym eurodeputowani S&D podkreślili, że budżet UE powinien odzwierciedlać bieżące potrzeby i żądania obywateli UE, takie jak zaangażowanie w realizację celów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji. Ponadto negocjacje z Radą powinny rozpocząć się bez dalszej zwłoki, ponieważ na szwank mogą zostać wystawione niezbędne programy. Okazałoby się to niekorzystne dla ich odbiorców, a na taką opcję się nie zgodzimy.

 Eider Gardiazábal, rzeczniczka Grupy S&D ds. budżetu powiedziała:

- Powinniśmy w istocie wywrzeć presję na Radę, aby jak najszybciej rozpoczęły się negocjacje pomiędzy obiema instytucjami. Nie zaakceptujemy jednak budżetu, który nie spełni oczekiwań w odniesieniu do kwestii ważnych dla obywateli. Musimy zapewnić uwzględnienie w przyszłych WRF celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także klimatu i równości płci we wszystkich politykach i inicjatywach.

- Przyszłe WRF muszą być w pełni zgodne z porozumieniem paryskim. Nie możemy szczędzić wysiłków finansowych, aby zapewnić sprawiedliwą transformację na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla; transformacja ta powinna być oparta na silnych kryteriach społecznych, aby nikt nie został pominięty.

Margarida Marques, sprawozdawczyni Grupy S&D ds. WRF powiedziała:

- Przyjmujemy z zadowoleniem zobowiązania podjęte przez nową przewodniczącą-elekt Komisji Europejskiej, ale dopilnujemy tego, by nowe inicjatywy oznaczały nowe środki finansowe. Potrzebujemy dodatkowych źródeł finansowania.

- Programy odnoszące sukcesy w obszarach takich jak młodzież, badania i innowacje, inwestycje, zmiany klimatu, cyfryzacja i prawa socjalne, muszą otrzymać odpowiednie środki finansowe, dostosowane do obecnych potrzeb obywateli. Polityka spójności, rolnictwo, rybołówstwo, to obszary, które wymagają utrzymania finansowania. Ponadto należy zidentyfikować dodatkowe środki finansowe w celu finansowania takich priorytetów, jak migracja i działania zewnętrzne.

Elisabetta Gualmini, współsprawozdawczyni Grupy S&D ds. zasobów własnych, powiedziała:

- Oczekujemy konkretnych postępów w ramach dyskusji na temat reformy systemu zasobów własnych UE, która odbędzie się w gronie państw członkowskich w Radzie. Reforma ta ma priorytetowe znaczenie, ponieważ jej celem jest utworzenie koszyka nowych zasobów własnych, które będą lepiej dostosowane i będą stymulowały postęp w realizacji głównych priorytetów polityki UE, takich jak walka ze zmianami klimatu i realizacja bardziej sprawiedliwego rynku wewnętrznego, a równocześnie będą łagodziły przewagę wkładów opartych na DNB państw członkowskich.

- Poza tym reforma ta nie może wprowadzać żadnych dodatkowych obciążeń fiskalnych dla obywateli UE, ale powinna ona być środkiem wspierania sprawiedliwości społecznej w UE poprzez redystrybucję podatkową, która odciąży zwykłych ludzi i MŚP, a większy ciężar nałoży na duże międzynarodowe przedsiębiorstwa.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania
GUALMINI Elisabetta

GUALMINI Elisabetta

Członek
Włochy
MARQUES Margarida

MARQUES Margarida

Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Nadal znajdujemy się w fazie odbudowy „za wszelką cenę” - mówi Grupa S&D do Komisji, wzywając ją do przedłużenia klauzuli korekcyjnej

Komunikat prasowy

pCBCR: Grupa S&D jest gotowa do rozpoczęcia jutro negocjacji w sprawie kluczowego narzędzia w kwestii przejrzystości podatkowej

Komunikat prasowy

pCBCR: Grupa S&D apeluje do ministrów UE, aby wysłuchali wreszcie apelu obywateli o przejrzystość podatkową dużych przedsiębiorstw