Podziel się:

Eurodeputowani S&D przyjmują z zadowoleniem osiągnięte w tym tygodniu porozumienie pomiędzy komisarzem ds. handlu, Philem Hoganem i meksykańską minister gospodarki, Gracielą Márquez Colín w sprawie nowej umowy handlowej między obydwoma partnerami.

Musimy dokładnie przeanalizować ostateczny tekst, możemy jednak powiedzieć, że będzie to zdecydowanie jedna z najbardziej postępowych umów handlowych, jakie zostały ratyfikowane przez Unię Europejską; będzie ona zawierała postanowienia, mające na celu dalsze wprowadzanie w życie porozumienia klimatycznego z Paryża, jak również prostsze procedury celne, poszanowanie praw człowieka i walkę z korupcją, a także środki w zakresie walki z przekupstwem i praniem pieniędzy.

Niniejsze porozumienie oznacza zakończenie negocjacji politycznych w kwestii aspektów handlowych. Po zakończeniu przeglądu prawnego umowy, Rada UE i Parlament Europejski podpiszą ją i wejdzie ona w życie.

Inmaculada Rodríguez-Piñero, członkini Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego, powiedziała:

- Po raz pierwszy umowa handlowa zawiera postanowienia dotyczące walki z korupcją oraz zwalczania przekupstwa i prania pieniędzy. Ponadto porozumienie to zajmuje się tym, jakie powinny być towary i usługi, jakie wymieniamy; nie chodzi tylko o to, jakie one są, ale także o to, na jakich odbywa się to warunkach. Z tego powodu jest to najbardziej zaawansowana ze wszystkich dotychczas wynegocjowanych umów.

- W rozdziale dotyczącym zrównoważonego rozwoju porozumienie zawiera zobowiązanie obu stron do stosowania się do porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu. Dlatego też doceniam wysiłki zarówno władz meksykańskich, jak i Komisji Europejskiej, zmierzające do kontynuowania negocjacji w czasach pandemii i w samym środku poważnego kryzysu, aby osiągnąć porozumienie oparte na sprawiedliwym handlu.

Massimiliano Smeriglio, przewodniczący wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk, powiedział:

- To historyczne osiągnięcie dla stosunków między Europą a Ameryką Łacińską w ogóle, a szczególnie w odniesieniu do ochrony inwestycji, ponieważ Meksyk jest pierwszym partnerem handlowym UE w tym regionie.

- Z szerszego punktu widzenia, dotyczącego tego kompleksowego porozumienia, cieszę się z ogromnego postępu osiągniętego w takich kwestiach, jak ochrona praw człowieka oraz współpraca polityczna i współpraca na rzecz rozwoju; są to kwestie o szczególnym znaczeniu w takiej chwili jak obecna, w której musimy w jeszcze większym stopniu polegać na multilateralizmie i współpracy pomiędzy narodami. Z niecierpliwością oczekuję na formalne zawarcie umowy, aby wspólnie świętować to ważne osiągnięcie.

Uwaga dla wydawców:

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García, zwróciła uwagę na znaczenie globalnego porozumienia UE-Meksyk w czasie rozmowy z Gracielą Márquez Colín podczas swojej misji w Meksyku pod koniec lutego. Spotkała się także z innymi ministrami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, z którymi mogła omówić potrzebę wzmocnienia multilateralizmu oraz to, w jaki sposób ta znowelizowana umowa może pomóc w wysiłkach meksykańskiego rządu zmierzających do poprawy sytuacji w dziedzinie praw człowieka, walki z korupcji praz wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego i zrównoważenia środowiskowego. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Zaangażowani europosłowie

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

Członek
Hiszpania
SMERIGLIO Massimiliano

SMERIGLIO Massimiliano

Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Dzięki zaktualizowanemu rozporządzeniu w sprawie egzekwowania praw, UE będzie mogła lepiej chronić nasze interesy handlowe

Komunikat prasowy

Wzajemne uznawanie oznaczeń geograficznych jest obiecującym sygnałem dla współpracy UE-Chiny

Komunikat prasowy

Bernd Lange: Dzisiejsze porozumienie w sprawie towarów podwójnego zastosowania to przełom w kwestii praw człowieka w dziedzinie handlu