Opublikowane:
Podziel się:

Przewodnicząca Grupy S&D w Parlamencie Europejskim, Iratxe García, będzie w przyszłym tygodniu w Meksyku i na Kubie; towarzyszyć jej będą eurodeputowana Kati Piri, wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za politykę zagraniczną oraz eurodeputowany Javi López, współprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego UE-Ameryka Łacińska (EUROLAT) i członek wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk.

Iratxe García powiedziała:

- Ameryka Łacińska jest kluczowym regionem dla Unii Europejskiej i socjaldemokratycznej rodziny. Mamy wspólną historię i wartości; łączą nas też silne więzi kulturowe. W czasach, gdy konserwatywne i nacjonalistyczne siły próbują podważać wielostronny porządek światowy, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest wzmocnienie współpracy i obrona naszego wspólnego, postępowego programu na rzecz multilateralizmu.

- Delegacja Grupy S&D od poniedziałku do środy odbędzie spotkania na wysokim szczeblu w Meksyku, aby wzmocnić nasze partnerstwo i przeanalizować wspólne globalne wyzwania, takie jak zagrożenia dla multilateralizmu, ocieplenie klimatu, migracja i prawa człowieka. Delegacja zajmie się również kwestią bliskiego podpisania i ratyfikacji umowy ogólnej UE-Meksyk. Odbędzie także spotkania ze społeczeństwem obywatelskim, a w szczególności z organizacjami kobiet walczącymi z przemocą ze względu na płeć.

- Następnie delegacja uda się na Kubę, gdzie w Zgromadzeniu Narodowym i Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbędą się spotkania na wysokim szczeblu, aby omówić wdrażanie umowy o dialogu politycznym i współpracy (PDCA). Porozumienie to, które weszło w życie w 2017 roku, obejmuje dialog polityczny, współpracę i dialog dotyczący polityki sektorowej, a także współpracę handlową. Delegacja odbędzie również spotkania ze społeczeństwem obywatelskim i złoży wizyty na terenie projektów finansowanych przez UE, a także odbędzie spotkania dotyczące wpływu amerykańskiej ustawy Helmsa-Burtona na europejskie firmy. 

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

PIRI Kati

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Holandia

LÓPEZ Javi

Członek
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: UE okazuje solidarność z krajami partnerskimi, walczącymi z pandemią COVID-19

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem decyzję w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną

Komunikat prasowy

Grupa S&D: UE nie może pozostawić Bałkanów Zachodnich samych w walce z koronawirusem