Podziel się:

W tym tygodniu Parlament Europejski zakończył techniczne prace nad wprowadzeniem nowych zasobów własnych do europejskiego budżetu; zasoby te przyczynią się do sfinansowania Planu Odbudowy o wartości 1,8 bln euro. Te nowe zasoby to podatek od nienadających się do recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych oraz podatek od wartości dodanej (VAT), dzięki którym rachunek za odbudowę nie zostanie zapłacony przez europejskich obywateli.

Grupa S&D wzywa parlamenty krajowe do niezwłocznego ratyfikowania porozumienia w sprawie zasobów własnych. Komisja Europejska będzie wtedy mogła przystąpić do realizacji planu pożyczania pieniędzy na rynkach, aby pomóc państwom członkowskim w ich odbudowie.

Eurodeputowana Elisabetta Gualmini, negocjatorka Grupy S&D w tej sprawie, powiedziała:

- Teraz parlamenty krajowe muszą przyspieszyć procedury ratyfikacji decyzji w sprawie zasobów własnych; w dalszym ciągu ponad 10 państw członkowskich musi zakończyć ten proces o fundamentalnym znaczeniu. Musimy kolejny raz podkreślić, że modyfikacja pułapów zasobów własnych zapewni Komisji Europejskiej zdolność finansową niezbędną do tworzenia wspólnego długu UE i sfinansowania 750 mld euro na Instrument na rzecz Odbudowy w ramach pakietu Next Generation EU. Dlatego też nie ma czasu na jakiekolwiek opóźnienia; nasi obywatele, przedsiębiorstwa i regiony potrzebują natychmiast unijnych funduszy, zasobów i inwestycji, aby społeczeństwo stało się bardziej ekologiczne, bardziej cyfrowe i bardziej odporne.

Eurodeputowana Eider Gardiazábal, rzeczniczka Grupy S&D ds. budżetu, powiedziała:

- Tak ciężko walczyliśmy o odpowiedni wieloletni budżet i możliwość sfinansowania Planu Odbudowy, którego europejscy obywatele tak bardzo potrzebują, że nie możemy się teraz poddać. Dzisiejsze głosowanie zbliża nas o krok do zakończenia tego procesu. Jesteśmy u progu historycznej chwili, kiedy Unia Europejska uzyska uprawnienia do posiadania własnych środków na sfinansowanie swojej odbudowy i swojej przyszłości. Wdrożenie pakietu dotyczącego zasobów własnych ma teraz kluczowe znaczenie, aby zapewnić wszystkim państwom członkowskim i wszystkim Europejczykom dostęp do tak bardzo potrzebnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider
GARDIAZABAL RUBIAL Eider
Koordynator
Hiszpania
GUALMINI Elisabetta
GUALMINI Elisabetta
Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana
CHIRU Dana
Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Czas podjąć działania w sprawie podatku cyfrowego i globalnej minimalnej efektywnej stawki podatkowej - mówi Grupa S&D, wzywając przywódców UE do poparcia propozycji Bidena
Komunikat prasowy
Grupa S&D jest zaniepokojona wpływem biznesu na przejrzystość finansową po ujawnieniu ingerencji organizacji biznesowej w projekt dyrektywy
Komunikat prasowy
Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych