Ferreira Elisa
FERREIRA Elisa
Komisarz ds. spójności i reform
Portugalia

Elisa Ferreira jest obecnym wiceprezesem Banku Portugalii. Ferreira należała do rodziny S&D jako eurodeputowana od czasu wyborów europejskich w 2004 roku do swojej rezygnacji w 2016 roku w wyniku nominacji do Banku Portugalii. Przez cały czas pobytu w parlamencie pracowała jako członkini Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych, zdobywając doświadczenie w dziedzinie koordynacji polityk gospodarczych na poziomie UE i kierując pracami Parlamentu nad jednolitym mechanizmem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Ferreira zajmowała również dwa stanowiska ministerialne w Portugalii, pełniąc funkcję ministra środowiska (1995–1999) i ministra ds. planowania (1999–2001).