Podziel się:

Stawienie czoła bezpośrednim skutkom gospodarczym i społecznym pandemii, a także przygotowanie zrównoważonej, wspólnej przyszłości oraz wspólnej zamożności, dobrobytu i odporności.

Epidemia COVID-19 spowodowała spustoszenie w Europie i na świecie, zadając nieodwracalny ból wielu tysiącom ludzi. Szybko rozwijająca się skala kryzysu zaskoczyła UE i jej państwa członkowskie. Gdyby wyciągnięto wszystkie wnioski z poprzedniego kryzysu finansowego, UE byłaby dobrze przygotowana do szybkiego, kolektywnego i skutecznego zareagowania na ten nowy kryzys. Jednak z powodu braku solidnych, europejskich instrumentów w zakresie wspólnych działań, kryzys ten ujawnił kruchość naszych wspólnych zdolności i instrumentów w dziedzinie zarządzania gospodarczego i społecznego w obliczu takiego wyzwania w czasach, kiedy jedyną odpowiedzią są zdecydowane działania publiczne, zgodne z naszymi wspólnymi wartościami demokratycznymi.

Powiązane dokumenty

Podsumowanie - Plan Grupy S&D: Naprawa gospodarcza, społeczna i ekologiczna w Unii Europejskiej

S&D Group recovery plan: Economic, social and ecological recovery in the EU

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupie S&D udało się wprowadzić socjalistyczne priorytety do centrum Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję do zwiększenia ambicji w odniesieniu do ludzi młodych

Komunikat prasowy

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia: Pomimo sprzeciwu ze strony EPL, Grupa S&D wprowadza postępowe polityki, aby zapewnić sprawiedliwą odbudowę