Nasza praca w Komisji Budżetowej

Eurodeputowani S&D walczą o budżet UE, który będzie charakteryzował się potencjałem i elastycznością, potrzebnymi, aby sprostać licznym wyzwaniom, przed jakimi stoi Europa. Wydatki UE są uzgadniane w ramach rocznego budżetu. Jednakże przepisy i wytyczne dotyczące rocznego budżetu są organizowane jako część planu długoterminowego - wieloletnich ram finansowych. Obecne ramy finansowe są realizowane w latach 2014-2020, wraz z przeglądem śródokresowym.

Nasze osiągnięcia

Eurodeputowani co roku walczą o to, aby fundusze UE odpowiadały zobowiązaniom, które podejmują rządy krajowe. Będziemy stanowczo bronić praw i funduszy europejskich obywateli tam, gdzie środki finansowe są najbardziej potrzebne. W kwestii budżetu UE na rok 2019, dzięki naciskom Grupy S&D, Parlament Europejski zażądał odpowiednich funduszy na podstawowe narzędzia dotyczące przyszłości naszej młodzieży.

Nasze priorytety

Nie możemy stawić czoła globalnym wyzwaniom jako pojedyncze kraje. Tylko w ramach współpracy możemy radzić sobie z wyzwaniami, takimi jak kryzys gospodarczy czy kryzys uchodźczy. Grupa S&D uważa, że budżet UE dysponujący niezbędnymi zasobami ma zasadnicze znaczenie, jeśli traktujemy go poważnie, a ramy finansowe, jak i budżet roczny powinny być lepiej wykorzystywane na rzecz spełnienia aspiracji obywateli.

Pragniemy bardziej przejrzystego i sprawiedliwego systemu finansowania budżetu UE. Chcemy, aby UE dysponowała zasobami własnymi - bezpośrednimi środkami zwiększenia dochodów - zamiast środków pochodzących z budżetów krajowych.

Chcemy, aby budżet koncentrował się na tworzeniu nowych miejsc pracy i wspieraniu wzrostu gospodarczego poprzez przeznaczanie większych funduszy na takie obszary, jak badania i rozwój, innowacje, szkolenia i miejsca pracy, abyśmy mogli pobudzić zatrudnienie i wzrost gospodarczy na całym kontynencie.

Istotne jest również to, aby budżet UE był dobrze zarządzany. Jeśli chcemy odzyskać zaufanie europejskich podatników, musimy wykorzenić korupcję i pokazać, że każde euro jest wydawane w efektywny sposób.

Zaangażowani europosłowie

MARQUES Margarida
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Portugalia
GARDIAZABAL RUBIAL Eider
Koordynator
Hiszpania
DE CASTRO Paolo
Członek
Włochy
BIEDROŃ Robert
Członek
Polska
GUALMINI Elisabetta
Członek
Włochy
HOWARTH John
Członek
Wielka Brytania
LARROUTUROU Pierre
Członek
Francja
UŠAKOVS Nils
Członek
Łotwa
BULLMANN Udo
Zastępca
Niemcy
FERNÁNDEZ Jonás
Zastępca
Hiszpania

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy

Nie chcemy specjalnego traktowania europosłów podejrzewanych o oszustwa, którego wprowadzenie optuje sojusz PPE-EKR-ENF. Kto nie ma nic do ukrycia, nie ma się czego bać, oznajmia Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D definiuje stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie nowego narzędzia do zmniejszania ryzyka finansowego w Europie

Plik audiowizualny

Our plenary week in action - 25 to 28 March 2019 - How to stop losing €825.000.000.000 a year to tax evasion

Position papers

Position paper
Opublikowane:
The Future of EU finances post-2020
Position paper
Opublikowane:
The reform of the Own Resources system
Position paper
Opublikowane:
S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP
Position paper
Opublikowane:
S&D position paper on migration & asylum
Position paper
Opublikowane:
S&D Strategy on the Revision of the Multiannual Financial Framework (MFF) (2014-2020)
Position paper
Opublikowane:
Towards a Digital Union - Our Progressive Vision
Position paper
Opublikowane:
Completing and rebalancing economic and monetary union. A democratic call
Position paper
Opublikowane:
Preventing a new Eurozone crisis: towards a new deal for Greece and the EMU
Position paper
Opublikowane:
Ending the crisis and building new sustainable and shared prosperity - our call for an ambitious european investment strategy