Nasza praca w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z zagrożeniem terrorystycznym w Europie, czy kryzysami humanitarnymi na naszych wybrzeżach, nasze podejście w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zawsze opiera się na solidarności i współpracy między państwami członkowskimi. W obrębie naszych własnych granic musimy chronić postęp, jakiego dokonała Europa w promowaniu praw grup mniejszościowych, takich jak społeczności Romów i osoby LGTBI. 

Nasze osiągnięcia

Migracja i kryzys uchodźczy są od dłuższego czasu tematem priorytetowym, a Unia Europejska nie była w stanie opracować długofalowego planu. Nasza Grupa nieustannie walczyła o rozwiązania humanitarne. Opowiadaliśmy się za zintegrowanym podejściem do migracji, opartym na solidarności i wspólnej odpowiedzialności, a także na poszanowaniu praw podstawowych, zrównoważonym podejściu do krajów trzecich i generalnie bardziej pozytywnej wizji tego, co może zaoferować migracja.

Jesteśmy głęboko zaangażowani w obronę mniejszości i konsekwentnie walczymy z antysemityzmem. Będziemy kontynuować naszą walkę o poszanowanie praw Romów oraz praw i godności osób LGBTI.

Zaangażowani europosłowie

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
BARTOLO Pietro
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Włochy
SIPPEL Birgit
Koordynator
Niemcy
MORAES Claude
Członek
Wielka Brytania
BARLEY Katarina
Członek
Niemcy
CHINNICI Caterina
Członek
Włochy
CIUHODARU Tudor
Członek
Rumunia
GUILLAUME Sylvie
Członek
Francja
INCIR Evin
Członek
Szwecja
KALJURAND Marina
Członek
Estonia

Zobacz nasze najnowsze działania

Hot: Komunikat prasowy

Iratxe García domaga się od von der Leyen złożenia ważnych wyjaśnień przed przesłuchaniami kandydatów na komisarzy

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa do bardziej zdecydowanej reakcji na pranie pieniędzy

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez komisję specjalną PE ds. zewnętrznej ingerencji w europejskich procesach demokratycznych

Position papers

Position paper
Opublikowane:
Fostering media diversity and press freedom
Position paper
Opublikowane:
S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP
Position paper
Opublikowane:
S&D position paper on migration & asylum
Position paper
Opublikowane:
Progressive European Social Policy: Returning the focus to the people
Position paper
Opublikowane:
Towards a Digital Union - Our Progressive Vision
Position paper
Opublikowane:
Sustainable development agenda post-2015
Position paper
Opublikowane:
Investor-state dispute settlement mechanisms in ongoing trade negotiations (ISDS)
Position paper
Opublikowane:
Odblokujmy „dyrektywę o urlopie macierzyńskim”! Albo dlaczego ten tekst nie jest przestarzały
Position paper
Opublikowane:
DEVE (Development) policy paper for development and humanitarian aid priorities 2014-2019
Position paper
Opublikowane:
The rise of right wing extremism and populism in Europe
Position paper
Opublikowane:
Free movement must be more fair, not less free: our alternative, progressive vision
Position paper
Opublikowane:
10 demands to fight social dumping and protect all workers

Related documents

Powiązane dokumenty
Opublikowane:
Letter to Minister Tsacheva - Gender balance at the Court of Justice, 8 March 2018
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
LGBTI Rights are Human Rights - Our Call for Action
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
Report of the S&D Group Task Force on Countering Terrorism
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
For democracy, human rights and integration
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
Position paper on the rise of right wing extremism and populism in Europe