AGIUS SALIBA Alex
AGIUS SALIBA Alex
Koordynator
Born on 31/01/1988 , Pietà, Malta

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Koordynator

Komisje

  • Komisja Petycji , Koordynator
  • Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów , Członek
  • Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE , Członek
  • Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków z Palestyną , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

DALLI Miriam

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Malta

AGIUS SALIBA Alex

Koordynator
Malta

CUTAJAR Josianne

Członek
Malta

SANT Alfred

Członek
Malta