Podziel się:

Podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym w sprawie afery „cum-ex”, delegacja Grupy S&D wezwała dziś do przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia przez europejskie organy nadzoru w sprawie systemów obrotu wykorzystujących arbitraż dywidendowy, takich jak „cum-ex” lub „cum-cum” i ich wpływu na integralność rynków finansowych. Eurodeputowani S&D potępili oszustwa podatkowe i kradzież pieniędzy podatników oraz wezwali państwa członkowskie do postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za tę masową kradzież, do poprawy krajowych przepisów podatkowych, wymiany informacji oraz egzekwowania przepisów podatkowych i finansowych w Europie.

 

Afera „cum-ex” wyszła na światło dzienne 18 października dzięki 19 europejskim mediom, które ujawniły, że w ciągu ostatnich 15 lat zorganizowana grupa bankowców ukradła ponad 55 miliardów euro z kas publicznych kilku państw członkowskich za pomocą transakcji „cum-ex”. Okazało się, że bankowcy, prawnicy i inni pośrednicy obracali akcjami i otrzymywali zwrot za podatek, który nigdy nie został zapłacony.

 

Komentując rezolucję w sprawie afery „cum-ex”, wiceprzewodniczący Grupy S&D i sprawozdawca-cień w komisji specjalnej ds. podatków, eurodeputowany Jeppe Kofod, rzecznik Grupy S&D ds. parlamentarnej komisji specjalnej ds. podatków, eurodeputowany Peter Simon oraz rzeczniczka Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, eurodeputowana Pervenche Berès powiedzieli:

 

- Nie czas na słowa. Teraz przyszedł czas na czyny! Europa nie może sobie pozwolić na nową aferę podatkową i kolejną kradzież pieniędzy europejskich podatników. Potrzebujemy natychmiast konkretnych działań w celu zwalczania oszustw podatkowych i prania pieniędzy w Europie!

 

- Dziś jako Socjaliści i Demokraci wezwaliśmy do przeprowadzenia krajowych i europejskich dochodzeń w sprawie instytucji finansowych i pośredników uwikłanych w aferę „cum-ex” oraz do lepszego egzekwowania przepisów finansowych. Odpowiedzialni za największą kradzież stulecia muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

 

- Musimy również zająć się podstawowymi przyczynami tej kradzieży. Brak szczerej i skutecznej współpracy między władzami państw członkowskich, systemy wymiany informacji, które dowiodły swoich ograniczeń oraz rozbieżne przepisy krajowe i luki w unijnych przepisach; wszystkie te powody łącznie umożliwiły oszustwa podatkowe i pranie pieniędzy.

 

- Kradzież podatków stanowi przestępstwo przeciwko społeczeństwu, mające szkodliwe konsekwencje dla obywateli Europy. Ponad 55 miliardów euro zostało utraconych nie tylko ze środków publicznych UE, ale także - co najważniejsze - z naszych systemów zabezpieczeń społecznych. Europa nie może dłużej tego tolerować.

 

- Aby uniknąć powtórzenia się afery „cum-ex”, potrzebujemy większej przejrzystości, lepszego nadzoru rynków finansowych oraz skoordynowanych działań na szczeblu europejskim. W tym celu wzywamy państwa członkowskie do wyznaczenia pojedynczych punktów kontaktowych, aby ułatwić wymianę informacji i przyspieszyć reakcję. Oprócz tego konieczna jest reforma systemu podatkowego dywidend w celu zapobiegania nielegalnym roszczeniom o zwrot podatku.

 

- Ponawiamy również nasz apel o powołanie jednostki wywiadu finansowego UE oraz ośrodka spójności i koordynacji polityki podatkowej UE. Taki mechanizm zapewniłby, że w przypadku podejrzenia międzynarodowego oszustwa wszystkie państwa członkowskie zostaną ostrzeżone i natychmiast wszczęte zostanie w tej sprawie skoordynowane i międzynarodowe dochodzenie.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Inna Europa jest możliwa, oparta na jasnych zobowiązaniach w kwestii przestrzegania unijnych wartości - mówi przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García

Komunikat prasowy

„Rada Europejska osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy, ale Parlament poprawi budżet UE” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Dzisiejsze orzeczenie Sądu UE w sprawie Apple pokazuje, jak bardzo potrzebujemy sprawiedliwości podatkowej - mówi Grupa S&D