Podziel się:

Socjaliści i Demokraci podkreślili dziś swoje poparcie dla europejskiej drogi dla Bałkanów Zachodnich podczas dwudniowej konferencji PES wysokiego szczebla w Podgoricy i w Tiranie, w której wzięli udział premierzy, przywódcy polityczni i przedstawiciele socjaldemokratycznej rodziny z tego regionu i z Unii Europejskiej. Konferencja ta była krokiem przygotowawczym do szczytu UE-Bałkany Zachodnie, który odbędzie się w maju w Sofii.

 

Zabierając głos na konferencji, Knut Fleckenstein, rzecznik Grupy S&D do spraw zagranicznych, powiedział:


- W najblizszych miesiącach oczekujemy konkretnych decyzji, wspierających proces przystąpienia Bałkanów Zachodnich do UE. Szczyt UE-Bałkany Zachodnie w Sofii, szczyt procesu berlińskiego w Londynie i czerwcowe posiedzenie Rady UE muszą potwierdzić europejską perspektywę dla tego regionu oraz zapewnić wsparcie dla odnowionej strategii na Bałkanach Zachodnich i jej flagowych projektów.

 

- Najwyższy czas na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i BJR Macedonii. Posunięcia te uczynią europejską perspektywę bardziej wiarygodną i przyspieszą proces reform w krajach kandydujących. Niezwykle ważne jest, aby kraje kandydujące odrobiły swoją pracę domową, ale także, byśmy my, jako europejscy politycy, lepiej wyjaśnili naszym obywatelom, dlaczego rozszerzenie ma tak duże znaczenie. W rzeczywistości nie jest to akt miłosierdzia; jest to rozwiązanie korzystne dla wszystkich oraz inwestycja w bezpieczniejszą, stabilniejszą i zapewniającą dobrobyt, wspólną przyszłość.

 

Przewodniczący PES, Sergej Staniszew, powiedział podczas dyskusji:

 

- Wiem osobiście, że przystąpienie do UE to długa i trudna droga; byłem premierem Bułgarii, kiedy przystąpiliśmy do UE. Wiem jednak również, że sama perspektywa przystąpienia do Unii Europejskiej stanowi niezwykle mocną i pozytywną siłę dla każdego kraju. Przyszłość Bałkanów Zachodnich leży w Unii Europejskiej. PES popiera nową strategię Komisji na rzecz rozszerzenia UE o kraje Bałkanów Zachodnich.

 

- Musimy zwiększyć integrację gospodarczą pomiędzy wszystkimi sześcioma krajami oraz pomiędzy nimi a UE. Wierzymy, że doświadczenie UE w zakresie pokoju i pojednania może być modelem dla tego regionu. W związku z tym zapowiedź, że pięć krajów zgodzi się ustanowić komisję prawdy, aby spotkać się w lipcu w Londynie, stanowi bardzo obiecujący krok.

Zaangażowani europosłowie

STANISHEV Sergei

STANISHEV Sergei

Członek
Bułgaria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D potępia kolejną rozprawę z partią HDP

Komunikat prasowy

Grupa S&D o nowym pakcie w sprawie migracji i azylu: Solidarność musi być regułą, a nie wyjątkiem

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Dialog to jedyna droga naprzód. Turcja musi powstrzymać się od jakichkolwiek dalszych nielegalnych i jednostronnych działań we wschodniej części Morza Śródziemnego