Opublikowane:
Podziel się:

Parlament Europejski przyjął dziś w Strasburgu dyrektywę w sprawie praw akcjonariuszy, która zawiera nowe przepisy dla inwestorów i spółek giełdowych w Europie. Stawia ona interesy gospodarki długoterminowej ponad podmiotami finansowymi, które dążą jedynie do szybkiego zarobku. Pomoże ona poprawić stabilność, zwiększyć przejrzystość korporacyjną oraz ożywić długoterminowe inwestycje.

Eurodeputowany S&D, Sergio Cofferati, który przygotował sprawozdanie w tej sprawie dla Parlamentu Europejskiego, powiedział:

- Porozumienie w kwestii dyrektywy w sprawie praw akcjonariuszy, przyjęte dzisiaj przez Parlament Europejski, jest bardzo pozytywne. Przyjęte środki pomogą ukierunkować inwestycje na bardziej długoterminowe podejście oraz zapewnią większą przejrzystość spółek giełdowych i inwestorów. Dyrektywa zapewni bardziej rygorystyczne kontrole ze strony akcjonariuszy w kwestii wynagrodzeń dyrektorów spółek giełdowych, ściślejsze powiązanie wynagrodzeń dyrektorów z wynikami spółek w dłuższym okresie oraz pełną przejrzystość w kwestii wynagrodzeń przyznawanych poszczególnym dyrektorom. Nowa dyrektywa przyczyni się również do większego zaangażowania akcjonariuszy poprzez określenie skutecznych przepisów w kwestii przejrzystości inwestorów instytucjonalnych i podmiotów zarządzających aktywami.

Eurodeputowana Sylvia-Yvonne Kaufmann, rzeczniczka Grupy S&D do spraw prawnych, powiedziała:

- Środki te stawiają interesy gospodarki w dłuższej perspektywie ponad podmiotami finansowymi, które dążą jedynie do szybkiego zarobku. Towarzyszą one nowym środkom, mającym na celu zwalczanie oszustw podatkowych i unikania opodatkowania. Dzięki staraniom Parlamentu Europejskiego w kwestii przejrzystości podatkowej w ramach tej dyrektywy, Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy dotyczące publicznej sprawozdawczości z podziałem na poszczególne kraje dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Ma to kluczowe znaczenie dla walki o przejrzystość podatkową poprzez zapewnienie, że przedsiębiorstwa muszą płacić podatki tam, gdzie osiągają zyski. Będziemy walczyć z oporem konserwatystów w tej kwestii i zapewnimy prawdziwą przejrzystość podatkową w Europie.

Tagi:
  • Sylvia-Yvonne Kaufmann MEP
  • tax

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Parlament popiera przepisy mające na celu obniżenie cen leków i zwiększenie konkurencyjności producentów unijnych

Komunikat prasowy

Zmuszanie obywateli UE do udostępniania odcisków palców dla celów wydawania nowych dowodów tożsamości jest złym podejściem

Komunikat prasowy

Rządy krajowe muszą przestać blokować wnioski o zezwolenie obywatelom UE na składanie pozwów zbiorowych przeciwko dużym przedsiębiorstwom