Published:
Share:

Parlament Europejski przyjął dziś w Strasburgu dyrektywę w sprawie praw akcjonariuszy, która zawiera nowe przepisy dla inwestorów i spółek giełdowych w Europie. Stawia ona interesy gospodarki długoterminowej ponad podmiotami finansowymi, które dążą jedynie do szybkiego zarobku. Pomoże ona poprawić stabilność, zwiększyć przejrzystość korporacyjną oraz ożywić długoterminowe inwestycje.

Eurodeputowany S&D, Sergio Cofferati, który przygotował sprawozdanie w tej sprawie dla Parlamentu Europejskiego, powiedział:

- Porozumienie w kwestii dyrektywy w sprawie praw akcjonariuszy, przyjęte dzisiaj przez Parlament Europejski, jest bardzo pozytywne. Przyjęte środki pomogą ukierunkować inwestycje na bardziej długoterminowe podejście oraz zapewnią większą przejrzystość spółek giełdowych i inwestorów. Dyrektywa zapewni bardziej rygorystyczne kontrole ze strony akcjonariuszy w kwestii wynagrodzeń dyrektorów spółek giełdowych, ściślejsze powiązanie wynagrodzeń dyrektorów z wynikami spółek w dłuższym okresie oraz pełną przejrzystość w kwestii wynagrodzeń przyznawanych poszczególnym dyrektorom. Nowa dyrektywa przyczyni się również do większego zaangażowania akcjonariuszy poprzez określenie skutecznych przepisów w kwestii przejrzystości inwestorów instytucjonalnych i podmiotów zarządzających aktywami.

Eurodeputowana Sylvia-Yvonne Kaufmann, rzeczniczka Grupy S&D do spraw prawnych, powiedziała:

- Środki te stawiają interesy gospodarki w dłuższej perspektywie ponad podmiotami finansowymi, które dążą jedynie do szybkiego zarobku. Towarzyszą one nowym środkom, mającym na celu zwalczanie oszustw podatkowych i unikania opodatkowania. Dzięki staraniom Parlamentu Europejskiego w kwestii przejrzystości podatkowej w ramach tej dyrektywy, Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy dotyczące publicznej sprawozdawczości z podziałem na poszczególne kraje dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Ma to kluczowe znaczenie dla walki o przejrzystość podatkową poprzez zapewnienie, że przedsiębiorstwa muszą płacić podatki tam, gdzie osiągają zyski. Będziemy walczyć z oporem konserwatystów w tej kwestii i zapewnimy prawdziwą przejrzystość podatkową w Europie.

Tagi:
  • Sylvia-Yvonne Kaufmann MEP
  • tax

MEPs Involved

KAUFMANN Sylvia-Yvonne
Coordinator
Niemcy
COFFERATI Sergio Gaetano
Member
Włochy

Related News

Komunikat prasowy

Zmuszanie obywateli UE do udostępniania odcisków palców dla celów wydawania nowych dowodów tożsamości jest złym podejściem

Komunikat prasowy

Rządy krajowe muszą przestać blokować wnioski o zezwolenie obywatelom UE na składanie pozwów zbiorowych przeciwko dużym przedsiębiorstwom

Komunikat prasowy

Parlament Europejski popiera nowe przepisy w celu zagwarantowania konsumentom w UE równej ochrony w sieci i poza nią