Podziel się:

Eurodeputowani Grupy S&D poparli dziś pakiet wniosków dotyczących poprawy systemu podatkowego w Europie oraz zapewnienia, by giganci technologiczni, tacy jak Google i Facebook, płacili swoją sprawiedliwą część podatków.

 

Wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych (CCTB) wraz ze wspólną skonsolidowaną podstawą opodatkowania osób prawnych (CCCTB) stanowią nowy standard w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw wielonarodowych.

 

Eurodeputowany S&D, Paul Tang, który przygotował sprawozdanie w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych, powiedział:

 

- Giganci technologiczni, tacy jak Facebook, Amazon i Booking.com, odczują konsekwencje tego wniosku; nadszedł na to najwyższy czas. Państwa członkowskie tracą miliardy euro, ponieważ ich krajowe systemy podatkowe wymagają fizycznej obecności danej firmy. System ten jest niedostosowany do dzisiejszej rzeczywistości i cyfryzacji.

 

- Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania przedsiębiorstw gwarantuje, że firmy płacą podatki tam, gdzie ma miejsce ich działalność. Różnice w podstawie opodatkowania, obecnie w pełni wykorzystywane przez duże firmy cyfrowe i międzynarodowe koncerny, będą więc należeć do przeszłości.

 

- W niniejszym sprawozdaniu ustanowiono nowy, bardzo potrzebny standard w zakresie opodatkowania osób prawnych. W chwili obecnej podatki od przedsiębiorstw nakładane są na szczeblu krajowym. Dzięki globalizacji i cyfryzacji duże firmy mogą skrupulatnie planować najbardziej korzystną strategię podatkową, wykorzystując w pełni różnice między krajowymi systemami podatkowymi. Niniejszy wniosek położy kres tego rodzaju praktykom.

 

- Porozumienie zawarte jest w ważnym momencie; Francja i Niemcy pracują nad europejskim podatkiem od przedsiębiorstw, a Komisja Europejska chce wprowadzenia podatku cyfrowego.  Krajowi i europejscy przywódcy zdają się rozumieć, że obecny system jest przestarzały i sprawia, że obywatele i małe firmy znajdują się w gorszej sytuacji. Aby odwrócić ten bieg wydarzeń, potrzebne są międzynarodowe działania, których autorem z pewnością nie będzie administracja Donalda Trumpa. UE jest naszą najlepszą szansą, aby sprawić, że nasz system podatkowy stanie się bardziej sprawiedliwy i bardziej nowoczesny.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, belgijski socjalista Hugues Bayet powiedział:

 

- Różne skandale podatkowe, takie jak LuxLeaks, Panama Papers czy Paradise Papers, mają jedną wspólną cechę. Pokazują one, że międzynarodowe koncerny nie płacą prawie żadnych podatków, korzystając z naszych 28. różnych systemów podatkowych w Europie.

 

- Uważamy, że wszyscy - obywatele, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz międzynarodowe koncerny - powinni płacić swoją sprawiedliwą część podatków. Podatki pomagają finansować nasze ubezpieczenia społeczne, nasze szkoły, szpitale, transport, a w istocie całą naszą gospodarkę.

 

- Mówiąc konkretnie, zgodnie z wnioskiem, będzie tylko jedno miejsce opodatkowania. Wielonarodowe firmy będą miały jeden punkt kontaktowy z jedną administracją podatkową dla wszystkich swoich działań w Europie.

 

 - Zgodnie z niniejszym sprawozdaniem, firmy prowadzące działalność transgraniczną będą musiały przestrzegać jednolitego europejskiego systemu ustalania dochodu podlegającego opodatkowaniu, a nie różnych krajowych systemów, w których prowadzona jest ich działalność.

 

- Niniejsza reforma to prawdziwy przełom i jedyny sposób położenia kresu turystyce podatkowej, uprawianej przez międzynarodowe korporacje.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. gospodarczych i monetarnych, Pervenche Berès, powiedziała:

 

- Co roku państwa członkowskie tracą od 50 do 70 miliardów euro wpływów podatkowych w wyniku strategicznego planowania podatkowego koncernów wielonarodowych. Pieniądze te można by wykorzystać na opiekę zdrowotną, edukację i usługi publiczne.

 

- Kraje członkowskie mają teraz wybór. Mogą zdecydować, że będą nadal przymykać na to oko, albo mogą zrobić duży krok w kierunku harmonizacji systemu podatku od osób prawnych w Europie. Jest to jedyny sposób, aby powstrzymać „równanie w dół” między państwami członkowskimi.

 

- Z tego też powodu wierzymy w konieczność ustanowienia minimalnej stawki podatkowej; taki skonsolidowany podatek zapewni potrzebną podstawę dla zasobów własnych budżetu Unii.

 

- Jako Socjaliści i Demokraci chcemy rzetelnego i sprawiedliwego systemu podatkowego w Europie. Najwyższy czas, aby podatki były płacone tam, gdzie osiągane są zyski.

Zaangażowani europosłowie

TANG Paul

TANG Paul

Członek
Holandia

Kontakt dla prasy

Hélin-villes Solange
Head of Unit

HÉLIN-VILLES Solange

Francja

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Inna Europa jest możliwa, oparta na jasnych zobowiązaniach w kwestii przestrzegania unijnych wartości - mówi przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García

Komunikat prasowy

„Rada Europejska osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy, ale Parlament poprawi budżet UE” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Dzisiejsze orzeczenie Sądu UE w sprawie Apple pokazuje, jak bardzo potrzebujemy sprawiedliwości podatkowej - mówi Grupa S&D