Opublikowane:
Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przyjęli z zadowoleniem opublikowany dzisiaj przez Komisję plan stworzenia do roku 2025 „obszaru edukacji” UE. Został on przedstawiony jako wkład do szczytu przywódców UE w dniu 17 listopada 2017 roku w Göteborgu, który ma na celu omówienie filaru społecznego; Grupa S&D ma nadzieję, że krajowi przywódcy podejmą się tego zadania.

Grupa S&D ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje wniosek w sprawie podwojenia liczby studentów Erasmusa+ oraz w sprawie silniejszego wsparcia dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji; ma ona nadzieję, że na ten ambitny cel przeznaczony zostanie odpowiedni budżet, a państwa członkowskie również będą postępować zgodnie z zaleceniem Komisji dotyczącym zwiększenia inwestycji w edukację.

 

Przewodnicząca parlamentarnej Komisji Kultury i Edukacji, eurodeputowana S&D, Petra Kammerevert, powiedziała:

- Dokument ten jest pod wieloma względami najlepszym i najbardziej ambitnym dokumentem strategicznym, jaki został przygotowany od wielu lat na szczeblu UE w obu obszarach polityki. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z faktu, że Komisja wreszcie odpowiada na apel Grupy S&D w kwestii zapewnienia powszechnej wczesnej edukacji od trzeciego roku życia w całej UE.

- Poza konkretnymi wnioskami dostrzegamy również nowe podejście zgodne z naszą wizją. Nowością jest to, że Komisja uznaje, iż tworzenie tożsamości europejskiej musi być bardziej proaktywne i że można to osiągnąć jedynie poprzez edukację i kulturę. W tej kwestii zdecydowanie poprzemy Komisję. Celem powinno być zapewnienie wszystkim jednostkom narzędzi, których potrzebują, aby zbudować swoją bezpieczną przyszłość w UE i aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie europejskim.

 

Eurodeputowana Silvia Costa, rzeczniczka Grupy S&D ds. kultury i edukacji, powiedziała:

- Wiele razy mówiłam, że szczyt socjalny w Göteborgu musi w szczególny sposób odnieść się do edukacyjnego i kulturalnego wymiaru Europy, warunkującego inteligentny, inkluzywny i zrównoważony wzrost. Mam nadzieję, że opublikowany dzisiaj plan zyska odpowiednie miejsce podczas szczytu przywódców.

- Ważne jest, aby ostatecznie zidentyfikować pewne strategiczne cele budowy europejskiego obszaru edukacji. Jest to z pewnością część rozwiązania zapewniającego większe możliwości zatrudnienia, umiejętności, włączenie społeczne oraz wzmocnienie umiejętności obywatelskich i odpornościowych w celu sprostania najważniejszym zmianom, jakie niesie ze sobą globalizacja.

- Doceniamy uwzględnienie naszego wniosku w sprawie unijnej legitymacji studenckiej oraz zmniejszenia barier dla mobilności nie tylko poprzez zwiększoną współpracę pomiędzy europejskimi uniwersytetami, ale także poprzez większą liczbę stopni naukowych, oferowanych wspólnie przez uniwersytety w różnych krajach UE oraz wzajemne uznawanie dyplomów i stopni naukowych.

- Przyjmujemy także z zadowoleniem ofertę dalszego wspierania inwestycji państw członkowskich w edukację, mających również na celu zapewnienie mobilności społecznej. 

Zaangażowani europosłowie

KAMMEREVERT Petra

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Dziś wieczorem odbędzie się wydarzenie online Grupy S&D: Iratxe García i postępowi przywódcy będą debatować nad swoją wizją „Nowego początku dla Europy!”

Komunikat prasowy

Grupa S&D ogłasza plan naprawy gospodarczej dla Europy, aby zbudować sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość dla wszystkich

Komunikat prasowy

Jeśli konwergencja zostanie poświęcona w ramach reakcji na COVID-19, zagrożony będzie cały projekt UE - powiedziała dziś Iratxe García przewodniczącej Komisji