Opublikowane:
Podziel się:

Eurodeputowani S&D przyjęli z zadowoleniem zgodę Eurogrupy na odblokowanie kredytów w wysokości 8,5 mld euro dla Grecji. Ta decyzja zapobiegnie dalszemu kryzysowi oraz umożliwi podjęcie kroków w kierunku zrównoważonego ożywienia gospodarczego kraju.

 

Przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella powiedział:

 

- Wczorajsze porozumienie pomoże położyć kres niepotrzebnej greckiej sadze. Sadze, która trwała już zbyt długo i przetrzymywała Greków w charakterze zakładników. Porozumienie to uznaje również możliwość przyjęcia przez Grecję środków prowzrostowych. Jest to ścieżka, którą należy podążać.

- Ponadto Grecję spełniła obecnie wszystkie warunki, aby uzyskać dostęp do programu luzowania ilościowego EBC. Nasza Grupa oczekuje także znacznej i szczegółowej redukcji zadłużenia w nadchodzących miesiącach. Będziemy czujni. Grecy już zbyt dużo wycierpieli z powodu krótkowzrocznych kalkulacji politycznych „jastrzębi”.

 

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za politykę gospodarczą i społeczną, Udo Bullmann powiedział:

 

- Nie ma czasu na uroczyste popadanie w samozadowolenie. Nawet jeśli dojdzie do porozumienia ogólnego w sprawie środków redukcji zadłużenia, konieczne będą dalsze narady, aby przełożyć to porozumienie na praktykę.

- Greckie władze podjęły w ostatnich miesiącach godne pochwały wysiłki, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań. Teraz nadszedł czas, aby rządy krajów strefy euro i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podjęły konstruktywną pracę nad określeniem znaczących środków wsparcia.

- W najlepszym interesie wszystkich stron zaangażowanych leży jak najszybsze osiągnięcie konkretnych rezultatów, a także porzucenie krótkowzrocznej gry politycznej, której świadkami byliśmy zbyt często w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Hélin-villes Solange
Head of Unit

HÉLIN-VILLES Solange

Francja
 BERNAS, Jan

BERNAS, Jan

Political Advisor
Włochy