Published:
Share:

Przed dwudniowym szczytem G20, rozpoczynającym się jutro w Hamburgu, Socjaliści i Demokraci wezwali przywódców do sprostania globalnym wyzwaniom, takim jest zrównoważony rozwój, zmiana klimatu, sprawiedliwy handel międzynarodowy, zarządzanie migracją, wzmocnienie pozycji kobiet i tworzenie nowych miejsc pracy wysokiej jakości, zgodnie z realizacją celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

 

Zapewnienie globalnej sprawiedliwości podatkowej jest kluczowym priorytetem dla Grupy S&D i musi być istotnym elementem każdej kompleksowej strategii dotyczącej globalnych wyzwań. UE musi dążyć do globalnego rejestru aktywów, globalnego rejestru uprawnień oraz skoordynowanego wysiłku na rzecz likwidacji rajów podatkowych i karania tych, którzy ukrywają tam swoje majątki.

 

Jeppe Kofod, eurodeputowany S&D i wiceprzewodniczący Grupy S&D ds. globalizacji, powiedział:

 

- Nieograniczona globalizacja stworzyła olbrzymie bogactwo wielonarodowych korporacji i nielicznych osób, ale zawiodła zbyt wielu zwykłych pracowników i zbyt wiele rodzin. Ośmiu najbogatszych ludzi świata jest obecnie bogatszych niż połowa ludności świata, podczas gdy zwykli pracownicy często mają do czynienia z nieuczciwą konkurencją, a wynagrodzenia rodzin klasy średniej nie rosną. Skandal w postaci oszustw podatkowych i unikania opodatkowania jeszcze bardziej pogłębia tę sytuację. Najwyższy czas, by korzyści płynące z globalizacji były dzielone szerzej i sprawiedliwiej, aby przeciwdziałać tym rosnącym nierówności.

 

- Wzywamy przywódców G20 do zapewnienia globalnej sprawiedliwości podatkowej. Oszustwa podatkowe to oszukiwanie europejskich krajów i obywateli i odbieranie pieniędzy, jakich potrzebujemy, aby zapewnić naszym dzieciom dobre wykształcenie i aby zaopiekować się naszymi starszymi obywatelami. UE musi dążyć do utworzenia globalnego rejestru aktywów, ułatwiającego śledzenie i odzyskanie aktywów podlegających opodatkowaniu; utworzenia globalnego rejestru własności w celu ujawnienia oszustw podatkowych; oraz skoordynowanego wysiłku na rzecz likwidacji rajów podatkowych.

 

- W czasach, kiedy inni wycofują się ze świata, UE jest powołana do odgrywania roli globalnego lidera w dziedzinie obrony demokracji i praw człowieka, zintensyfikowania walki ze zmianami klimatu i ubóstwem, zapewnienia, że handel będzie nie tylko wolny, ale również sprawiedliwy, a globalizacja zostanie wreszcie uporządkowana z korzyścią dla wszystkich. Zapewnienie globalnej sprawiedliwości podatkowej jest nie tylko imperatywem moralnym, ale stanowi podstawowy element wszelkiej kompleksowej strategii, mającej na celu stawienie czoła wielu wyzwaniom, z jakimi ma do czynienia G20 i cały świat.

Tagi:
  • Climate change
  • S&D MEP
  • tax fraud
  • women
  • social
  • tax

MEPs Involved

KOFOD Jeppe
Head of delegation
Vice-president
Globalisation
Dania

Related News

Komunikat prasowy

UE musi robić więcej w obronie praw mniejszości LGBTI w Europie i na całym świecie

Komunikat prasowy

Grupa S&D potępia decyzję o anulowaniu w rezultacie nacisków Erdogana wyników wyborów na burmistrza Stambułu

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Turcję do poszanowania suwerenności Cypru