Podziel się:

Nowe wnioski legislacyjne, dotyczące europejskiej polityki społecznej na lata 2021-2027, przedstawione przez Komisję Europejską, skupiają się na urzeczywistnieniu europejskiego filaru praw socjalnych i składają się z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dysponującego budżetem w wysokości 101,2 mld euro oraz Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w wysokości 1,6 miliarda euro. Grupa S&D obawia się jednak, że nowy fundusz EFS+ łączy wiele funduszy, walczących z bezrobociem wśród młodzieży, nierównościami, wykluczeniem społecznym, ubóstwem oraz inwestujących w mobilność i umiejętności europejskich obywateli, co sprawia, że zasady jego działania stają się mniej jasne, a jego budżet jest mniejszy o 6%.

 

Agnes Jongerius, koordynatorka Grupy S&D w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, powiedziała:

- Przyjmujemy z zadowoleniem wysiłki Komisji, zmierzające do urzeczywistnienia europejskiego filaru praw socjalnych, jesteśmy jednak rozczarowani poziomem zaangażowania finansowego. Komisja zmniejszyła minimalny przydział, przypadający na EFS w ramach polityki spójności w wysokości 23%, podczas gdy my walczymy o jego wzrost. Apelowaliśmy również o zwiększenie o 30% programów EFS poświęconych walce z nierównością i ubóstwem, zamiast proponowanych 25%. Parlament Europejski walczył także o podwojenie budżetu na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, który będzie stanowił 10% EFS+.

- Potrzebujemy więcej wyjaśnień na temat sposobu, w jaki ten nowy fundusz ma zaspokoić potrzeby wszystkich obywateli Europy. Nie jesteśmy pewni, jak będzie funkcjonować łączenie instrumentów w ramach zarządzania dzielonego oraz zarządzania bezpośredniego i pośredniego, a także tego, czy łączenie dotychczasowych dobrze znanych i dobrze funkcjonujących funduszy i programów nie osłabi ich, a tym samym czy dotrą one do ich beneficjentów i najsłabszych obywateli.

- Będziemy ciężko pracować nad tym, aby zapewnić, że będziemy dysponowali odpowiednimi i ambitnymi środkami, aby walczyć z bieżącymi i pilnymi wyzwaniami, z jakimi mamy do czynienia w Europie, takimi jak bezrobocie, niskie płace, różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, a także wspierać dobrobyt wszystkich naszych obywateli.

 

Silvia Costa, koordynatorka Grupy S&D w Komisji Kultury, skomentowała programy Erasmus +, Kreatywna Europa i nowy wniosek w sprawie programu Prawa i Wartości:

- Erasmus+, Kreatywna Europa i nowy program Prawa i Wartości stanowią konkretną inwestycję w naszą przyszłość, w przyszłość naszej młodzieży, w innowacje oraz włączenie społeczne w UE. Dlatego też Grupa S&D domagała się potrojenia funduszy na program Erasmus+ oraz znacznego zwiększenia środków na pozostałe dwa programy.

- Podwojenie funduszy na program Erasmus+ i zwiększenie o 9% funduszy na program Kreatywna Europa oznacza, że wniosek Komisji Europejskiej idzie w dobrym kierunku. Jednak to nie wystarczy. Celem Grupy S&D jest teraz dalszy wzrost funduszy na te programy o kluczowym znaczeniu oraz zwiększenie ich dostępności.

- W szczególności w kwestii programu Erasmus+ zobowiązujemy się do zapewnienia ponownego włączenia do niego programu Erasmus Mundus, dzięki czemu stanie się on bardziej dostępny dla wszystkich młodych ludzi poprzez wprowadzenia europejskiej legitymacji studenckiej. Cieszymy się, że Komisja uwzględniła niektóre z naszych żądań w swoim wniosku, takie jak większe wsparcie dla kształcenia zawodowego i uniwersyteckiego, szkoleń i przedsiębiorczości młodzieży.

- Nie możemy być ponadto zadowoleni z racji niskiego wzrostu środków finansowych na program „Kreatywna Europa”, ale uważamy, że dedykowane działania na rzecz mobilności artystów oraz promowania literatury i muzyki to pozytywny krok naprzód.

 

 

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes
JONGERIUS Agnes
Przewodnicząca delegacji
Koordynatorka
Holandia

Kontakt dla prasy

 BERNAS, Jan
BERNAS, Jan
Political Advisor
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy EFS+ z gwarancją dla dzieci musi być kamieniem węgielnym odbudowy społecznej w Europie - mówi Grupa S&D
Komunikat prasowy
Trzeba skończyć ze współczesnym niewolnictwem! Grupa S&D prowadzi ofensywę przeciwko nielegalnym i nieetycznym praktykom pracowniczym Amazona
Komunikat prasowy
Nowe możliwości legalnej migracji zarobkowej mogą pomóc w walce z wyzyskiem i nieuczciwymi praktykami w zakresie zatrudnienia