Opublikowane:
Podziel się:

Po decyzji włoskiego rządu, by nie zmieniać swoich celów budżetowych, pomimo możliwości wprowadzenia unijnych sankcji, wiceprzewodnicząca Grupy S&D, Mercedes Bresso powiedziała:

 

- Włoski rząd zdecydował się pójść na czołowe zderzenie z Komisją Europejską, potwierdzając cele budżetowe zakwestionowane przez Komisję. Ta nieodpowiedzialna decyzja, przyjęta z wyraźnym naruszeniem europejskich zasad, wystawia na szwank nie tylko stabilność gospodarczą Włoch, ale także oszczędności wielu włoskich obywateli. Jest to jałowe i niebezpieczne siłowanie się na ręce, osłabiające wszystkich, którzy próbują poprawić ramy fiskalne UE za pomocą racjonalnych argumentów. To dzięki naszej krytyce polityki oszczędnościowej i wspólnej pracy nas, Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim i komisarzy europejskich należących do naszej rodziny politycznej, do unijnej księgi zasad fiskalnych zostały wprowadzone elementy elastyczności i solidarności. Nie należy zapominać o tym, że te innowacje pozwoliły Włochom wydać dodatkowo 30 miliardów euro.

 

- Konieczne będzie podjęcie dalszych wysiłków, aby przezwyciężyć politykę oszczędnościową i jej spuściznę. Zarządzanie i instytucje strefy euro wymagają gruntownych zmian w celu wzmocnienia konwergencji między państwami członkowskimi poprzez inwestycje i instrumenty solidarności. Tego rodzaju reformy wymagają jednak zaufania, które osłabia obecna patowa sytuacja panująca między włoskim rządem a jego europejskimi partnerami.

 

- Doprowadzenie do powstania dodatkowego deficytu w celu wdrożenia polityk, które nie przyczynią się do poprawy gospodarczych i społecznych perspektyw kraju, jak ma to miejsce w przypadku obecnego włoskiego planu budżetowego, spowoduje jedynie pogłębienie podziałów w strefie euro. Co więcej, najnowsza propozycja rządu Salviniego i Di Maio, dotycząca sprzedaży aktywów państwowych w dużych, dochodowych spółkach, prowadziłaby faktycznie do zubożenia państwa, a tym samym wszystkich włoskich obywateli.

 

- Brak zaufania wśród państw członkowskich i narodowy egoizm stanowią pożywkę dla polityki oszczędnościowej w Unii Europejskiej. Rząd Salviniego i Di Maio stwarza idealne warunki dla nowej fali polityki oszczędnościowej, wbrew Włochom.

Kontakt dla prasy

BERNAS, Jan

Political Advisor
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Wiarygodna „czarna lista” UE nie może już dłużej unikać przyjrzenia się unijnym rajom podatkowym

Komunikat prasowy

Iratxe García mówi Charlesowi Michelowi, że nigdy nie zaakceptujemy propozycji budżetu, która pozostawi w tyle ludzi i regiony

Komunikat prasowy

Nie możemy mieć więcej Europy za mniej pieniędzy! Grupa S&D reaguje na propozycję Rady w sprawie WRF