Podziel się:

Komisja Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego głosowała dziś za przyjęciem planu wieloletniego w odniesieniu do Morza Północnego. Celem tego planu jest zagwarantowanie zrównoważonej eksploatacji stad oraz wdrożenie podejścia opartego na ekosystemie do zarządzania połowami; ma on kluczowe znaczenie ze względu na Brexit. Plany wieloletnie stanowią kluczową część zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

Sprawozdanie to zostanie poddane pod głosowanie na sesji plenarnej na jesieni.

 

Eurodeputowana S&D i autorka sprawozdania, Ulrike Rodust, powiedziała:

- Plan wieloletni w odniesieniu do Morza Północnego ma duże znaczenie dla wdrożenia WPRyb, zwłaszcza w kontekście wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Plan ten należy uznać za kamień węgielny dla długoterminowej zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych w tym basenie.

- Przy pomocy tego sprawozdania chcemy osiągnąć szereg celów. Po pierwsze, chcemy osiągnąć poziom połowów, który pozwoli jak najszybciej - najpóźniej do roku 2020 - uzyskać „maksymalny podtrzymywalny połów” przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonych dochodów tego sektora. Po drugie, chcemy mieć pewność, że odpowiednie stada będą utrzymywane w bezpiecznych granicach biologicznych, a przypadkowe połowy zostaną zminimalizowane. Po trzecie, chcemy stworzyć odpowiednie ramy dla wdrożenia regionalizacji w długoterminowym zarządzaniu stadami.

- Zapewniliśmy to, że decyzje opierać się będą na najlepszych dostępnych opiniach naukowych, a plan ten będzie okresowo sprawdzany. Jednak wskaźniki śmiertelności połowowej oraz grupy ryb, które mają być objęte planem, okazały się trudnymi kwestiami do rozwiązania z grupami EPL i EKR, które groziły odrzuceniem całego sprawozdania. Jestem przekonana, że utrzymanie stałych danych liczbowych nie jest właściwą drogą w kontekście wskaźników. Zamiast tego potrzebna jest większa elastyczność w zakresie włączania naukowej opinii w kwestii śmiertelności połowowej.

- Sprawozdanie obejmuje najczęściej obszerną listę grup ryb, którą zaproponowała Komisja i o którą walczyliśmy.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Parlament Europejski ogłasza stan alarmu klimatycznego. UE musi teraz przejąć inicjatywę w walce ze zmianami klimatu na konferencji COP25

Komunikat prasowy

Grupie S&D udało się zmienić nazwy tek i wzmocnić społeczną agendę przyszłej Komisji Europejskiej - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D jest gotowa rozpocząć negocjacje z Radą Europejską w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego