Podziel się:

Po dzisiejszym głosowaniu w Komisji Ochrony Środowiska w sprawie emisji pochodzących z transportu morskiego, walka ze zmianami klimatu odniosła ważne zwycięstwo. Dzięki zdecydowanemu zaangażowaniu ze strony Grupy S&D, przyjęliśmy wniosek w sprawie włączenia emisji z transportu morskiego do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), wysyłając jasny komunikat, zarówno do Komisji, jak i do Rady, że nie możemy dalej opóźniać włączenia sektora żeglugi do wysiłków UE na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Jytte Guteland, negocjatorka i koordynatorka Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska, powiedziała:

- Wynik dzisiejszego głosowania stanowi ważne przesłanie. Musimy stworzyć zachęty i przepisy, służące temu, aby unijny sektor żeglugi został całkowicie zdekarbonizowany najpóźniej do roku 2050.

- Oczekuje się, że globalne emisje z transportu morskiego wzrosną do roku 2050 o 50%-250%, co nie jest zgodne z długofalowym celem w postaci neutralności klimatycznej.

- Chcemy włączyć sektor morski do systemu EU ETS, co pomoże zapewnić osiągnięcie niezbędnych redukcji emisji, a następnie dokonanie wyceny tych emisji zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”.

- Transport morski jest również źródłem zanieczyszczeń powietrza. Dlatego też Komisja powinna dokonać przeglądu odpowiednich przepisów do czerwca 2021 roku oraz przedstawić konkretne wnioski dotyczące problemu emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z sektora żeglugi.

- Należy również utworzyć fundusz oceaniczny pochodzący z dochodów z ETS w celu poprawy efektywności energetycznej, inwestycji w technologie i infrastrukturę w celu dekarbonizacji sektora transportu morskiego, w tym w rozwój zrównoważonych paliw alternatywnych. Fundusz ten zostałby również wykorzystany do ochrony, odbudowy i lepszego zarządzania ekosystemami morskimi, dotkniętymi globalnym ociepleniem.  

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Komisja UE musi zintensyfikować działania na rzecz globalnej eliminacji Covid-19. To jedyny sposób na pokonanie tej pandemii

Komunikat prasowy

Grupa S&D mówi NIE dla egoistycznego, narodowego podejścia do szczepień. Jedynym wyjściem jest podejście unijne

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o bezpieczne szczepionki przeciwko Covid-19, szybko dostępne dla wszystkich, którzy ich potrzebują, a nie tylko dla tych, których na nie stać