Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim popierali projekt powołania Europejskiego Korpusu Solidarności* od chwili, gdy został on przedstawiony przez Komisję we wrześniu 2016 roku; dążyli też do jego szybkiego wdrożenia, wprowadzenia wyraźnego rozróżnienia pomiędzy wolontariatem a komponentem zawodowym oraz przyznania nań nowych środków finansowych.

 

Po długich i trudnych negocjacjach z Radą UE, Parlament wreszcie poprze jutro rozporządzenie w tej sprawie, które pozwoli Komisji Europejskiej ogłosić w październiku 2018 roku zaproszenie do składania wniosków przez zainteresowane organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa.

 

Po dzisiejszej debacie parlamentarnej eurodeputowana S&D, Petra Kammerevert, przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji oraz autorka sprawozdania w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności powiedziała:

 

- Młodzi Europejczycy chętnie pomagają, czego jesteśmy świadkami, kiedy dochodzi do klęski żywiołowej lub kiedy ludzie znajdą się w trudnej sytuacji, niezależnie od tego, czy chodzi o obywateli, czy też migrantów. Do tej pory istniał tylko niewielki projekt Wolontariatu Europejskiego, który miał skanalizować całą tę energię, ale jego wysiłki nie zostały w żaden sposób uznane. Ważne jest, aby każdy uczestnik miał dostęp do wysokiej jakości przygotowania, profesjonalnej opieki i oceny.

 

- Europejski Korpus Solidarności jest o wiele solidniejszym programem, który wzmocni poczucie wspólnej przynależności i odpowiedzialności wśród młodych Europejczyków. Jest to sposób promowania zaangażowania społecznego, europejskiej solidarności i obywatelstwa poprzez zaoferowanie naszym młodym ludziom transgranicznych doświadczeń życiowych.

 

- Współpracując na najniższym szczeblu z organizacjami non-profit, będziemy w stanie odpowiedzieć na konkretne potrzeby społeczności lokalnej, a w europejskim CV zdobyte tam doświadczenie zostanie uznane za nieformalne kształcenie lub staż. Korpus Solidarności zachęci ponadto państwa członkowskie do tworzenia krajowych systemów wolontariackich wszędzie tam, gdzie ich jeszcze nie ma.

 

Eurodeputowana Silvia Costa, rzeczniczka Grupy S&D w Komisji Kultury i Edukacji powiedziała:

 

- Chcemy wysłać silny sygnał do młodych ludzi w wieku poniżej 30 lat, zarówno w postaci Korpusu Solidarności, jak i w postaci naszej walki w Parlamencie o potrojenie obecnych funduszy na program Erasmus na lata 2021/2027.

 

- Europejski Korpus Solidarności pozwoli młodym ludziom - zarówno Europejczykom, jak i spoza Europy, zamieszkałym w UE - w pełni doświadczyć, co to znaczy być częścią społeczności międzynarodowej, poprzez prowadzenie działalności wolontariackie w okresie od dwóch miesięcy do jednego roku, również w kontekście lokalnych projektów, ale zawsze o wyraźnym wymiarze europejskim.

 

Brando Benifei, rzecznik Grupy S&D w tej kwestii w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych powiedział:

 

- Musieliśmy ciężko walczyć o to, aby zapewnić, by Europejski Korpus Solidarności był dostępny dla wszystkich młodych ludzi i by oferował on jednocześnie środki wysokiej jakości. Grupa S&D domagała się i uzyskała odpowiednie fundusze na nowy program, finansowane w spójny sposób z dodatkowych środków, bez naruszania budżetu przeznaczonego na finansowanie innych udanych programów dla młodzieży, takich jak Erasmus +.

 

- Podczas negocjacji udało nam się zagwarantować, że praca i wolontariat będą w sposób należyty od siebie oddzielone, na przykład poprzez wprowadzenie odrębnych znaków jakości, poświadczających zgodność z celami i kartą programu.

 

- Ponadto nalegaliśmy na to, aby w opracowywaniu i wdrażaniu programu brały udział organizacje młodzieżowe i wolontariackie. Społeczeństwo obywatelskie i uczestnictwo muszą zostać wzmocnione na wszystkich szczeblach w UE, a w szczególności we wszystkim, co dotyczy ludzi młodych. W ich rękach spoczywa bowiem przyszłość UE.

 

* Głównym celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest promowanie i zwiększanie społecznego i obywatelskiego zaangażowania młodzieży oraz jej aktywnego i wspierającego obywatelstwa, w tym poprzez nabywanie kompetencji. Komisja Europejska stworzyła nowy program na bazie obecnego Wolontariatu Europejskiego istniejącego w ramach programu Erasmus+, dodając doń nowe możliwości w zakresie podjęcia pracy lub odbycia stażu. 90% działań będzie miało charakter wolontariacki, a 10% dotyczyć będzie staży lub pracy.

 

Zaangażowani europosłowie

KAMMEREVERT Petra
KAMMEREVERT Petra
Koordynator
Niemcy
BENIFEI Brando
BENIFEI Brando
Head of delegation
Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Nadszedł czas, aby położyć kres ubóstwu wśród dzieci na szczycie społecznym w Porto
Komunikat prasowy
Najwyższy czas na szacunek i sprawiedliwe wynagrodzenia minimalne dla wszystkich europejskich pracowników