Podziel się:

Oceany, które obejmują trzy czwarte powierzchni Ziemi, są naszymi największymi sojusznikami w walce ze zmianami klimatycznymi. Jak stwierdził ONZ podczas szczytu klimatycznego w Paryżu, odgrywają one istotną rolę w globalnym systemie klimatycznym, wytwarzając tlen i pochłaniając dwutlenek węgla z atmosfery.

Dlatego też Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim poparli dzisiaj sprawozdanie wzywające do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania oceanów, mórz i zasobów morskich, zgodnie z celami ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. ochrony środowiska, eurodeputowana Miriam Dalli, powiedziała:

- Ważne jest uznanie wpływu człowieka na oceany; działalność ta spowodowała wzrost poziomu gazów cieplarnianych, wzrost poziomu mórz i znaczny wyciek tworzyw sztucznych na Morzu Śródziemnym i na całym świecie.

- Zaowocowało to także zwiększeniem liczby odpadów morskich, które zabijają życie w oceanach i zagrażają naszemu zdrowiu. Mikrotworzywa sztuczne wchodzą do łańcucha żywnościowego, przynosząc wciąż nieznane konsekwencje, co stwarza nowe, potencjalne zagrożenia dla zdrowia zwierząt i ludzi.

- Obowiązkiem wszystkich państw członkowskich jest uznanie ważnej roli, jaką odgrywają morza i oceany dla zapewnienia zrównoważonego życia członkom społeczności przybrzeżnych.

- Pierwszym krokiem do rozwiązania tych problemów jest współpraca w ramach partnerstw na rzecz oceanów w celu wprowadzenia międzynarodowego zarządzania oceanami.

 

Rzecznik Grupy S&D w tej sprawie, eurodeputowany Tiemo Wölken, powiedział:

- Oceany oferują potencjał dla gospodarki i bezpieczeństwa żywnościowego. Społeczno-gospodarczy potencjał oceanów zostanie utrzymany tylko wtedy, jeśli będziemy je eksploatować w ostrożny i uważny sposób, a ekosystemy morskie będą chronione pod względem ochrony siedlisk i łagodzenia skutków zmiany klimatu, w szczególności pod względem zakwaszenia wód i ocieplenia klimatu. Kluczową rolę odgrywają tu sektory żeglugi; należy skuteczniej walczyć z emisjami gazów cieplarnianych, ale również emisjami tlenków azotu i siarki.

- Innym kluczowym zagrożeniem, z którym musimy pilnie walczyć, są odpady wyrzucane do morza. Ogromne masy śmieci trafiają do oceanów na całym świecie, stwarzając problemy środowiskowe, gospodarcze i zdrowotne, nie wspominając już o stratach w zakresie różnorodności biologicznej. Musimy drastycznie ograniczyć całkowitą produkcję odpadów, zwiększyć recykling i ulepszyć projekty produktów.

Zaangażowani europosłowie

WÖLKEN Tiemo

WÖLKEN Tiemo

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Komisja UE musi zintensyfikować działania na rzecz globalnej eliminacji Covid-19. To jedyny sposób na pokonanie tej pandemii

Komunikat prasowy

Grupa S&D mówi NIE dla egoistycznego, narodowego podejścia do szczepień. Jedynym wyjściem jest podejście unijne

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o bezpieczne szczepionki przeciwko Covid-19, szybko dostępne dla wszystkich, którzy ich potrzebują, a nie tylko dla tych, których na nie stać