WÖLKEN Tiemo
WÖLKEN Tiemo
Koordynator
Born on 05/12/1985 , Otterndorf

Obowiązki

  • Committee on Culture and Education , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Koordynator

Komisje

  • Komisja Prawna , Koordynator
  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności , Członek
  • Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków z Kanadą , Członek
  • Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Albania , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

ERTUG Ismail
ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
BULLMANN Udo
BULLMANN Udo
Koordynator
Niemcy
KAMMEREVERT Petra
KAMMEREVERT Petra
Koordynator
Niemcy
KREHL Constanze Angela
KREHL Constanze Angela
Koordynator
Niemcy
NOICHL Maria
NOICHL Maria
Koordynator
Niemcy
SIPPEL Birgit
SIPPEL Birgit
Koordynator
Niemcy
WÖLKEN Tiemo
WÖLKEN Tiemo
Koordynator
Niemcy
BARLEY Katarina
BARLEY Katarina
Członek
Niemcy
BISCHOFF Gabriele
BISCHOFF Gabriele
Członek
Niemcy
BURKHARDT Delara
BURKHARDT Delara
Członek
Niemcy