WÖLKEN Tiemo
WÖLKEN Tiemo
Koordynator
Born on 05/12/1985 , Otterndorf

Obowiązki

  • Committee on Culture and Education , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Koordynator

Komisje

  • Komisja Prawna , Koordynator
  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności , Członek

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków z Kanadą , Członek
  • Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Albania , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

KAMMEREVERT Petra

Koordynator
Niemcy

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Niemcy

NOICHL Maria

Koordynator
Niemcy

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy

WÖLKEN Tiemo

Koordynator
Niemcy

BARLEY Katarina

Członek
Niemcy

BISCHOFF Gabriele

Członek
Niemcy

BURKHARDT Delara

Członek
Niemcy