Opublikowane:
Podziel się:

W Parlamencie głosowano dziś nad wspólnymi przepisami dotyczącymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jak też nad rządzącymi nimi zasadami finansowymi, oraz nad Funduszem Azylu, Migracji i Integracji, Funduszem Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Instrumentem na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz. Współsprawozdawczyni i koordynatorka z Grupy S&D, Constanze Krehl, skomentowała:

- Osiągnęliśmy wielki sukces: 380 mld euro zostanie przeznaczonych na wparcie wszystkich regionów, pobudzenie rozwoju i zwalczanie nierówności wewnątrz państw członkowskich. Te inwestycje wspomogą również innowację, promowanie konkurencyjności, transformację cyfrową, adaptację przemysłu, walkę z bezrobociem ludzi młodych, ubóstwem i zmianą klimatu, nie wspominając o ułatwieniu przejścia do niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

- Grupa S&D doprowadziła również do tego, że Parlament Europejski odrzucił warunkowość makroekonomiczną w polityce spójności – w przypadku jej przyjęcia regiony byłyby karane za błędy rządów poszczególnych państw członkowskich.

- Walczyliśmy o podwyższenie dostępnych funduszy dla regionów z wysokim bezrobociem ludzi młodych lub prowadzących integrację dużej liczby migrantów. Ponadto pracowaliśmy nad tym, aby więcej pieniędzy przeznaczano na pomoc społeczeństwom w transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. W ten sposób możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: stworzyć nowe miejsca pracy dla osób wysoko wykwalifikowanych oraz zwalczać zmianę klimatu. Chcemy stworzyć milion miejsc pracy w UE.

- Wreszcie, udało nam się zawrzeć w budżecie około 6 mld euro na gwarancję dla dzieci. To wielki sukces!

Zaangażowani europosłowie

KREHL Constanze Angela
Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

BERNAS Jan
Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie Rady Europejskiej w uczynienie celów zrównoważonego rozwoju priorytetem Europy

Komunikat prasowy

W ten piątek Udo Bullmann będzie promował na Węgrzech ideę bardziej społecznej Europy

Komunikat prasowy

Musimy inwestować, aby uczynić południe Europy ośrodkiem społecznego i zrównoważonego rozwoju, oznajmia przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann