Podziel się:

W Parlamencie głosowano dziś nad wspólnymi przepisami dotyczącymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jak też nad rządzącymi nimi zasadami finansowymi, oraz nad Funduszem Azylu, Migracji i Integracji, Funduszem Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Instrumentem na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz. Współsprawozdawczyni i koordynatorka z Grupy S&D, Constanze Krehl, skomentowała:

- Osiągnęliśmy wielki sukces: 380 mld euro zostanie przeznaczonych na wparcie wszystkich regionów, pobudzenie rozwoju i zwalczanie nierówności wewnątrz państw członkowskich. Te inwestycje wspomogą również innowację, promowanie konkurencyjności, transformację cyfrową, adaptację przemysłu, walkę z bezrobociem ludzi młodych, ubóstwem i zmianą klimatu, nie wspominając o ułatwieniu przejścia do niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

- Grupa S&D doprowadziła również do tego, że Parlament Europejski odrzucił warunkowość makroekonomiczną w polityce spójności – w przypadku jej przyjęcia regiony byłyby karane za błędy rządów poszczególnych państw członkowskich.

- Walczyliśmy o podwyższenie dostępnych funduszy dla regionów z wysokim bezrobociem ludzi młodych lub prowadzących integrację dużej liczby migrantów. Ponadto pracowaliśmy nad tym, aby więcej pieniędzy przeznaczano na pomoc społeczeństwom w transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. W ten sposób możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: stworzyć nowe miejsca pracy dla osób wysoko wykwalifikowanych oraz zwalczać zmianę klimatu. Chcemy stworzyć milion miejsc pracy w UE.

- Wreszcie, udało nam się zawrzeć w budżecie około 6 mld euro na gwarancję dla dzieci. To wielki sukces!

Zaangażowani europosłowie

KREHL Constanze Angela

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zegar SDG tyka. Na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju pozostało 10 lat

Komunikat prasowy

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, pierwszy krok w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu, zatwierdzony przez Parlament

Komunikat prasowy

Inicjatywa ReactEU to koło ratunkowe dla ludzi. Musimy ją solidnie finansować - mówi Grupa S&D