Podziel się:

Sprawiedliwe opodatkowanie kobiet i mężczyzn ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia równości płci oraz wzmocnienia zatrudnienia kobiet i ich niezależności ekonomicznej.

 

Grupa S&D głosowała dzisiaj za wspólnym sprawozdaniem Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w sprawie równouprawnienia płci w kontekście polityki podatkowej w UE. Grupa S&D wezwała państwa członkowskie do walki z ukrytymi uprzedzeniami w zakresie opodatkowania, które szkodzą kobietom, poprzez zniesienie „podatku od tamponów”, wspieranie indywidualnego opodatkowania, zachęcanie do podejmowania badań w tej dziedzinie oraz sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci.

 

Grupa S&D broniła postępowego sprawozdania pomimo starań konserwatystów, którzy dążyli do jego osłabienia.

 

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, eurodeputowana Pervenche Berès powiedziała:

 

- Po raz kolejny stwierdzamy, że obecne systemy podatkowe są przestarzałe, a zatem nie są dostosowane do 21. wieku. Opierają się one na założeniach, które nie są już słuszne, takich jak to, że mężczyźni są jedynymi żywicielami rodziny, i nie dostrzegają negatywnych konsekwencji dla kobiet.

 

- Aby naprawić te konsekwencje i zachęcić kobiety do wejścia na rynek pracy, musimy wprowadzić reformy do obecnych systemów podatkowych. Chcemy zapewnić, aby mężczyźni i kobiety stali się równymi pracownikami i równymi opiekunami, a tym samym zmniejszyć zróżnicowanie emerytur ze względu na płeć. Kobiety w UE otrzymują przeciętnie o 40% mniejsze dochody emerytalne niż mężczyźni.

 

- Ostrzegamy jednak państwa członkowskie przed wykorzystywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych jako pretekstu do zlikwidowania polityki rodzinnej. Należy zagwarantować pełną ochronę wszystkich finansowych i innych korzyści związanych z rodzicielstwem w ramach obecnych systemów wspólnego opodatkowania.

 

Negocjatorka Grupy S&D w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, eurodeputowana Mary Honeyball powiedziała:

 

- Nierówność płci jest odwieczną kwestią w UE i ma ona daleko idące konsekwencje. Dotyka miliony dziewcząt i kobiet. Kobiety są dyskryminowane i traktowane jako gorsze, co ma m. in. wyraz w zróżnicowaniu wynagrodzeń i emerytur ze względu na płeć oraz opodatkowaniu produktów sanitarnych jak produktów luksusowych.

 

- Organizacja Plan International UK szacuje, że jedna na dziesięć dziewcząt nie może sobie pozwolić na kupno środków higienicznych ze względów finansowych. Produkty higieniczne i pielęgnacyjne dla kobiet, a także usługi dla dzieci, osób starszych i osób niepełnosprawnych są uznawane za produkty luksusowe i tak samo opodatkowane we wszystkich państwach członkowskich. 

 

- Wspieranie opieki zdrowotnej i praw reprodukcyjnych nie jest dobre, jeśli wartości te istnieją wyłącznie na papierze. Zachęcamy państwa członkowskie, by uznały za niegodne „ubóstwo menstruacyjne” w teorii, ale także w praktyce poprzez zapewnienie dodatkowych kobiece środków higienicznych dla kobiet w szkołach, na uniwersytetach i w schroniskach dla bezdomnych, a także dla kobiet pochodzących z ubogich rodzin. Nadszedł czas, abyśmy całkowicie wyeliminowali w całej UE problem „ubóstwa menstruacyjnego”!

 

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Przestępcy napychają sobie kieszenie z powodu braku skutecznych unijnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komunikat prasowy

Przemysł przyszłości będzie miał ekologiczny, zrównoważony i socjalny charakter - proponuje Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D rozpoczyna kampanię na rzecz #taxjustice przed powołaniem nowej podkomisji PE ds. podatków