Published:
Share:

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego wyraziła dziś poparcie dla utworzenia funduszu o wartości 10 mld euro, który ma pomóc państwom członkowskim efektywnie radzić sobie z problemami w kwestiach azylu, migracji oraz integracji w okresie 2021–2027.

 

Europosłanka z Grupy S&D i negocjatorka Parlamentu do spraw Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Miriam Dalli, powiedziała:

 

  • Parlament Europejski wyraził dziś poparcie dla utworzenia funduszu o wartości ponad 10 mld euro, który ma stanowić wsparcie dla państw członkowskich w kwestiach migracji i azylu. Instrument ten ma być stosowany do pomocy państwom członkowskim pierwszej linii, które musiały przyjąć na wstępie większość nowych przybyszów. Nalegaliśmy, aby 95% tych funduszy było wydawanych w Europie, ponieważ oddzielne mechanizmy działają już w celu pomocy państwom trzecim. Z tego właśnie powodu jesteśmy rozczarowani, że centroprawicowa Grupa PPE sprzeciwiła się temu wnioskowi.

 

  • Przez ostatnie pięć lat państwa członkowskie miały trudności ze sprostaniem problemom wywołanym przez przybycie setek tysięcy migrantów i uchodźców do Europy.  Mimo że rządy krajowe wzywały UE, aby robiła w tej sprawie więcej, nie zapewniły jej one do tego środków. W kolejnym budżecie długoterminowym UE muszą zostać przewidziane kwoty wystarczające na efektywne i humanitarne zarządzanie migracją, azylem i integracją.

 

- Rządy krajowe muszą wreszcie zacząć działać, aby zreformować unijne strategie polityczne związane z azylem i migracją. Trzeba zapewnić, że każde z państw członkowskich będzie dzieliło się z innymi po równo odpowiedzialnością. Nie przestaniemy też nigdy walczyć o to, aby państwa członkowskie na granicach UE otrzymywały niezbędne im wsparcie. 

 

MEPs Involved

DALLI Miriam
Coordinator
Malta

S&D Press contact

ALLAN Tim
Political Advisor
Wielka Brytania

Related News

Komunikat prasowy

UE musi robić więcej w obronie praw mniejszości LGBTI w Europie i na całym świecie

Komunikat prasowy

Przewodniczący Grupy S&D oznajmia: przywódcy powinni wysłać z Sibiu mocne przesłanie o potrzebie odnowy

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Turcję do poszanowania suwerenności Cypru