Opublikowane:
Podziel się:

Po dzisiejszym spotkaniu z ambasadorami UE w Afryce, przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella, powiedział:

- Dzisiejsze spotkanie z ambasadorami UE w Afryce, w którym wzięli także udział wiceprzewodniczący Grupy S&D, Elena Valenciano i Victor Boştinaru, przewodnicząca Komisji Rozwoju PE, Linda McAvan oraz członkini Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, Marie Arena, było prawdziwą okazją do omówienia ostatnich wydarzeń w krajach afrykańskich oraz do zastanowienia się nad konkretnymi inicjatywami i środkami UE, których celem byłaby pomoc w wysiłkach, podejmowanych na rzecz większej demokracji oraz rozwoju gospodarczego i społecznego na afrykańskim kontynencie.

- Uważamy, że zmiana dla krajów afrykańskich nie przyjdzie z zewnątrz, ale od wewnątrz, poprzez uruchomienie najlepszych energii politycznych i gospodarczych w Afryce. Zadaniem Europy jest odgrywanie proaktywnej roli politycznej i gospodarczej oraz udzielanie wsparcia tym, którzy poszukują postępowych rozwiązań dla wzmocnienia prawdziwej demokracji. Unia Europejska powinna zmienić swoją rolę z jedynie płatnika na wiarygodnego gracza; w szczególności udzielając pomocy ludziom, zwłaszcza młodszym pokoleniom, poprzez tworzenie odpowiednich warunków dla edukacji i zatrudnienia.

- Zjednoczona Europa jako taka musi działać na rzecz sprawiedliwego rozwoju, a nie tylko podejmować działania w ramach jednostronnych inicjatyw krajowych. Jesteśmy głęboko przekonani, że rozwój polityczny i gospodarczy muszą iść w parze z poszanowaniem praw człowieka oraz walką z wszelkimi formami rasowej, finansowej  lub klasowej dyskryminacji i nierównościami. Należy zawsze pamiętać, że dyskryminacja i nierówności tworzą ekstremizmy i tendencje terrorystyczne, takie jak Boko Haram, które stanowią prawdziwe zagrożenie dla całego świata.

- Grupa S&D podejmuje i będzie nadal podejmować działania w tym kierunku, na rzecz walki z korupcją i wspierania dobrych rządów. Z tego powodu wezwiemy przewodniczącego Junckera, aby uczynił Afrykę kluczowym priorytetem wymiaru polityki zewnętrznej UE. Jest to również powód, dla którego Grupa S&D zorganizuje w grudniu bieżącego roku Tydzień Afryki w Parlamencie Europejskim. Nasza Grupa jest i pozostanie żywotnie zaangażowana w wyborcze misje obserwacyjne w Afryce, ponieważ uważamy, iż stanowią one fundamentalne narzędzie budowania demokracji. Ponadto wzywamy afrykańskich przywódców do poszanowania procesu wyborczego, jak również litery konstytucji w ich krajach.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Wyrażamy naszą solidarność z Kaftancioglu, czołową postacią opozycji w Turcji i protestujemy przeciwko niedopuszczalnemu wyrokowi 9 lat więzienia

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nieuzasadniona i niedemokratyczna decyzja tureckich władz o usunięciu ze stanowisk burmistrzów miast Diyarbakir, Mardin i Van powinna zostać cofnięta

Komunikat prasowy

Stany Zjednoczone muszą skończyć z rozdzielaniem rodzin migrantów i przestać traktować osoby ubiegające się o azyl, w tym dzieci, jak przestępców