Podziel się:

Komisja Ochrony Środowiska w Parlamencie Europejskim poparła sprawozdanie mające na celu zmniejszenie emisji CO2 przez pojazdy ciężkie. UE zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 roku, a transport drogowy musi wnieść istotny wkład w osiągnięcie tego celu. Generuje on największy udział emisji gazów cieplarnianych (72,8% w 2014 roku) spośród wszystkich środków transportu, przy czym pojazdy ciężkie odpowiadają za 5% całkowitej emisji dwutlenku węgla w UE.

Przegłosowane dzisiaj sprawozdanie, którego autorem jest eurodeputowany S&D, Damiano Zoffoli, przedstawia system monitorowania i sprawozdawczości emisji CO2 pochodzących z nowych pojazdów ciężkich oraz zużycia przez nie paliwa, co pozwoli na wdrożenie środków zawartych w pakiecie dotyczącym mobilności.

 

Eurodeputowany S&D, Damiano Zoffoli powiedział:

- Wszystkie sektory muszą przyczynić się do wdrożenia porozumienia klimatycznego z Paryża, włącznie z sektorem transportu drogowego. Pakiet dotyczący mobilności przedstawiony przez Komisję zawiera pewne skuteczne środki, ale nie będą one miały zastosowania dopóty, dopóki nie będziemy mieli wiarygodnych danych na temat zużycia paliwa i emisji CO2. System monitorowania i zbierania takich danych już istnieje dla samochodów osobowych i dostawczych, ale nadal nie obejmuje on pojazdów ciężarowych, autobusów i autokarów.

- Posiadanie wiarygodnych informacji na temat zużycia paliwa pomoże również przewoźnikom, a przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom; będą oni mogli wybierać najbardziej energooszczędne modele. Ponadto lokalne zamówienia publiczne mogą prowadzić do bardziej inteligentnych i ekologicznych zamówień.

- Teraz, kiedy ten system monitorowania zostanie wkrótce wprowadzony w życie, musimy również ustalić ambitne cele w zakresie emisji CO2 dla pojazdów ciężkich. W sprawozdaniu zwracam się do Komisji o przedstawienie w najbliższych tygodniach wniosku w tej sprawie.

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Komisja UE musi zintensyfikować działania na rzecz globalnej eliminacji Covid-19. To jedyny sposób na pokonanie tej pandemii

Komunikat prasowy

Grupa S&D mówi NIE dla egoistycznego, narodowego podejścia do szczepień. Jedynym wyjściem jest podejście unijne

Komunikat prasowy

Grupa S&D zagwarantowała 95,5 mld euro na badania i innowacje w ramach programu „Horyzont Europa”