Published:
Share:

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Komisji zawarli dziś porozumienie mające na celu utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy, aby wyeliminować wykorzystywanie pracowników, zwalczać przypadki pracy nierejestrowanej oraz zapewnić sprawiedliwą mobilność pracującym w całej Europie. Socjaliści i Demokraci, którzy walczą o utworzenie takiej instytucji już od lat, z zadowoleniem przyjęli wynik negocjacji.

Negocjator Grupy S&D w sprawie Europejskiego Urzędu ds. Pracy, europoseł Georgi Pirinski, powiedział:

- Ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy stanowi wielkie osiągnięcie dla Grupy S&D, ponieważ już od wielu lat wzywamy do utworzenia takiego organu. Europejski Urząd ds. Pracy będzie od teraz czuwał nad przestrzeganiem praw pracy, zwalczał wykorzystywanie pracowników, jak też eliminował na poziomie europejskim przypadki współczesnego niewolnictwa.

- Grupa S&D jest dumna ze swoich wysiłków, które pozwoliły na włączenie partnerów społecznych do obrad na temat zarządu nowo utworzonej instytucji. Dzięki temu Urząd będzie mógł łatwiej spełnić nadzieje, które w nim pokładamy.

- Biorąc pod uwagę wyłączne kompetencje władz krajowych w państwach członkowskich, sukcesem Grupy S&D jest również zdefiniowanie Urzędu jako organu aktywnie promującego dobrowolną współpracę między tymi władzami.

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw społecznych i pracy, europosłanka Agnes Jongerius, dodała:

- Nie wystarczy opracować dobrego prawa na poziomie unijnym. Trzeba również zapewnić, że zostaje ono prawidłowe wdrożone, a następnie jest stosowane i egzekwowane. Europejski Urząd ds. Pracy będzie wykonywał te zadania, pomagając zwalczać wykorzystywanie pracowników w Europie. 

- Jestem dumna z tego, że podczas negocjacji Grupa S&D zdołała włączyć walkę z firmami przykrywkami do kompetencji Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Przedsiębiorstwa, które starają się uniknąć wypłacania godziwego wynagrodzenia lub przestrzegania przepisów prawa pracy przez szkodliwe praktyki będą teraz musiały liczyć się z inspekcjami i grzywnami. Od dziś wszyscy pracownicy w Europie będą lepiej chronieni.

MEPs Involved

JONGERIUS Agnes
Coordinator
Holandia
PIRINSKI Georgi
Member
Bułgaria

S&D Press contact

CZERNY-GRIMM Inga
Press Officer
Polska

Related News

Komunikat prasowy

„W Święto Pracy ponawiamy nasze wezwanie do budowania sprawiedliwej i postępowej Europy dla wszystkich”, oznajmia przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann

Komunikat prasowy

Krok naprzód w ochronie pracowników o słabszej pozycji na rynku. Parlament poparł wreszcie wezwanie Grupy S&D do zwalczania zjawiska umów śmieciowych

Komunikat prasowy

Parlament Europejski popiera wreszcie wezwanie Grupy S&D do utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Zatrudnienia