Podziel się:

Socjaliści i Demokraci doprowadzili dziś do powstania szerokiej, ponadpartyjnej koalicji mającej na celu wprowadzenie podatku od usług cyfrowych, świadczonych przez gigantów technologicznych, takich jak Google, Apple, Facebook, Amazon, Booking czy Spotify, które co roku mogą generować w Europie miliardy euro tak bardzo potrzebnych dochodów publicznych. Grupa S&D wezwała ministrów finansów UE do pójścia w ślady Parlamentu i szybkiego przyjęcia podatku od usług cyfrowych (DST) na jutrzejszym posiedzeniu.

 

Opublikowany dziś sondaż pokazuje, że 80% obywateli Niemiec, Francji, Austrii, Holandii, Szwecji i Danii popiera wprowadzenie podatku cyfrowego dla gigantów technologicznych.

 

Zgodnie z wnioskiem jako pierwszy krok zostanie wprowadzony podatek w wysokości 3% od dochodów. W przypadku nieosiągnięcia w najbliższej przyszłości międzynarodowego porozumienia w sprawie opodatkowania usług cyfrowych, Grupa S&D domaga się również przy okazji przeglądu dyrektywy podniesienia stawki podatkowej z 3% do 5% od dochodów.

 

Eurodeputowany S&D, Paul Tang, sprawozdawca Parlamentu w sprawie podatku od usług cyfrowych (DST) powiedział:

 

- 80% obywateli Niemiec, Francji, Austrii, Holandii, Szwecji i Danii popiera wprowadzenie podatku cyfrowego (DST). Obywatele domagają się nawet ambitniejszego wniosku niż ten, który znajduje się obecnie na stole negocjacyjnym ministrów finansów UE. Jest rzeczą jasną, że w całym spektrum politycznym i w całej Europie istnieje zdecydowane poparcie dla wprowadzenia podatku cyfrowego.

 

- Zwykli obywatele i małe firmy płacą podatki tam, gdzie mieszkają i pracują. Rozumiem ich oburzenie, gdy widzą, że dużym firmom internetowym uchodzi to na sucho i że płacą one podatki bliskie zeru. Chcemy zapewnić, by tak już nie było. Parlament Europejski wysłuchał obywateli i jestem dumny, że udało nam się niemal jednogłośnie poprzeć wprowadzenie takiego podatku.

 

- Wprowadzenie DST jest kwestią sprawiedliwości społecznej, a zarazem imperatywem ekonomicznym. Podatek w wysokości 3% od dochodów może generować rocznie od 5 do 10 miliardów euro tak bardzo potrzebnych publicznych pieniędzy, aby zapewnić niezbędne usługi publiczne.

- Popierając większy zakres podatku cyfrowego i obejmując nim dostawców treści online i usług przesyłania strumieniowego, takich jak Netflix, Parlament wysyła silny sygnał europejskim przywódcom. Teraz ministrowie finansów UE powinni pójść w nasze ślady i podjąć odpowiednie działania.

 

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, eurodeputowana Pervenche Berès powiedziała:

 

- Ministrowie finansów UE nie mogą zignorować tego apelu o większą sprawiedliwość podatkową. Muszą przyjąć DST podczas jutrzejszego posiedzenia. Obywatele domagają się nie tylko sprawiedliwości podatkowej, ale także europejskiego przywództwa. Zignorowanie tego apelu o podjęcie działań w tej kwestii byłoby poważnym błędem.

 

- Podatek od usług cyfrowych jest tylko pierwszym krokiem. Jest on daleki od doskonałości, ale zapewnia poprawę obecnej sytuacji. Wzywamy Komisję do oparcia się na tej bazie i do rewizji stopy DST za dwa lata oraz do rozważenia zastosowania stawki 5% dla gigantów technologicznych.

 

- DST musi utorować drogę do głębszej reformy naszych systemów podatkowych, aby zapewnić opodatkowanie wielonarodowych spółek tam, gdzie tworzą one wartość ekonomiczną. Jako Socjaliści i Demokraci domagamy się zmian. W dłuższej perspektywie chcemy przyjęcia wspólnej podstawy podatkowej dla opodatkowania przedsiębiorstw i minimalnego efektywnego opodatkowania przedsiębiorstw w całej UE. Jest to jedyny sposób zapewnienia tak bardzo potrzebnej sprawiedliwości podatkowej.

 

Pełen tekst sprawozdania dostępny jest tutaj

Zaangażowani europosłowie

TANG Paul
TANG Paul
Członek
Holandia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komunikat prasowy
Parlament Europejski popiera apel Grupy S&D o reformę przestarzałych reguł fiskalnych UE
Komunikat prasowy
130 krajów osiągnęło historyczne porozumienie dla zapewnienia sprawiedliwości podatkowej w zakresie globalnej minimalnej stawki podatkowej od przedsiębiorstw