Opublikowane:
Podziel się:

W dniu dzisiejszym plenum Parlamentu Europejskiego głosowało nad sprawozdaniem autorstwa europosła z Grupy S&D, Jyttego Gutelanda, które zawiera wezwanie skierowane do państw członkowskich, aby bardziej aktywnie wyznaczały cele krótko- i długoterminowej redukcji użycia pestycydów. W ramach tych działań miałaby zostać wyznaczone jasno określone cele redukcji.

W 2009 r. UE przyjęła dyrektywę, której zadaniem było osiągnięcie zrównoważonego ekologicznie stosowania pestycydów, pomocnego w redukcji zagrożeń i konsekwencji dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Pojawiły się jednak obawy związane z nieadekwatnym wdrożeniem dyrektywy w większości państw członkowskich. Trzeba zrobić więcej, jeśli UE chce osiągnąć cel wyznaczony przez 7. program działań w zakresie środowiska, tj. doprowadzić do sytuacji, w której do 2020 r. żaden środek ochrony roślin używany w Europie nie będzie wywierać szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie lub nieakceptowalnego wpływu na środowisko.

Europoseł, Jytte Guteland, powiedział:

  • Walczyliśmy o skuteczne środki ochronne w dziedzinie zastosowania pestycydów w Europie, aby zredukować zagrożenia i wpływ na życie ludzi oraz na środowisko. Wspieraliśmy użycie alternatywnych podejść i technik, w tym, w miarę możliwości, pestycydów naturalnych.
     
  • Niestety, rządy państw członkowskich nie zrobiły wystarczająco, aby zagwarantować, że przestrzega się zasad i stosuje się metody alternatywne. Państwa członkowskie muszą wyjść jak najszybciej z inicjatywą bardziej przejrzystych planów i celów, aby pokazać, jak mają zamiar wdrożyć te zasady i chronić zdrowie ludzkie oraz środowisko.

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw zdrowia i środowiska naturalnego, Europosłanka Miriam Dalli, powiedziała:

- Parlament bardzo martwi się nieadekwatnym do potrzeb wdrożeniem założeń tej dyrektywy w szeregu państw członkowskich. Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów ustanawia działania, które mogą pomóc Europie stosować pestycydy w sposób zrównoważony ekologicznie. Obecna zależność od pestycydów zupełnie nie przystaje do zrównoważonego rolnictwa.

  • Co więcej użycie pestycydów nie straciło na intensywności w ciągu ostatnich lat. UE musi poradzić sobie z tym problemem. Państwa członkowskie powinny promować bardziej zrównoważone rolnictwo, które charakteryzują: prewencja, metody niechemiczne, kontrola biologiczna oraz metody niskiego ryzyka.

Zaangażowani europosłowie

DALLI Miriam

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Malta

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Delegacja Grupy S&D udaje się do Kigali na Zgromadzenie Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz UE w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i migracji przy pomocy postępowego podejścia

Komunikat prasowy

Grupie S&D udało się zmienić nazwy tek i wzmocnić społeczną agendę przyszłej Komisji Europejskiej - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Parlament Europejski, aby ogłosił stan zagrożenia klimatycznego przed konferencją COP25