Opublikowane:
Podziel się:

W dniu dzisiejszym plenum Parlamentu Europejskiego głosowało nad sprawozdaniem autorstwa europosła z Grupy S&D, Jyttego Gutelanda, które zawiera wezwanie skierowane do państw członkowskich, aby bardziej aktywnie wyznaczały cele krótko- i długoterminowej redukcji użycia pestycydów. W ramach tych działań miałaby zostać wyznaczone jasno określone cele redukcji.

W 2009 r. UE przyjęła dyrektywę, której zadaniem było osiągnięcie zrównoważonego ekologicznie stosowania pestycydów, pomocnego w redukcji zagrożeń i konsekwencji dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Pojawiły się jednak obawy związane z nieadekwatnym wdrożeniem dyrektywy w większości państw członkowskich. Trzeba zrobić więcej, jeśli UE chce osiągnąć cel wyznaczony przez 7. program działań w zakresie środowiska, tj. doprowadzić do sytuacji, w której do 2020 r. żaden środek ochrony roślin używany w Europie nie będzie wywierać szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie lub nieakceptowalnego wpływu na środowisko.

Europoseł, Jytte Guteland, powiedział:

  • Walczyliśmy o skuteczne środki ochronne w dziedzinie zastosowania pestycydów w Europie, aby zredukować zagrożenia i wpływ na życie ludzi oraz na środowisko. Wspieraliśmy użycie alternatywnych podejść i technik, w tym, w miarę możliwości, pestycydów naturalnych.
     
  • Niestety, rządy państw członkowskich nie zrobiły wystarczająco, aby zagwarantować, że przestrzega się zasad i stosuje się metody alternatywne. Państwa członkowskie muszą wyjść jak najszybciej z inicjatywą bardziej przejrzystych planów i celów, aby pokazać, jak mają zamiar wdrożyć te zasady i chronić zdrowie ludzkie oraz środowisko.

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw zdrowia i środowiska naturalnego, Europosłanka Miriam Dalli, powiedziała:

- Parlament bardzo martwi się nieadekwatnym do potrzeb wdrożeniem założeń tej dyrektywy w szeregu państw członkowskich. Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów ustanawia działania, które mogą pomóc Europie stosować pestycydy w sposób zrównoważony ekologicznie. Obecna zależność od pestycydów zupełnie nie przystaje do zrównoważonego rolnictwa.

  • Co więcej użycie pestycydów nie straciło na intensywności w ciągu ostatnich lat. UE musi poradzić sobie z tym problemem. Państwa członkowskie powinny promować bardziej zrównoważone rolnictwo, które charakteryzują: prewencja, metody niechemiczne, kontrola biologiczna oraz metody niskiego ryzyka.

Zaangażowani europosłowie

DALLI Miriam
Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Malta
GUTELAND Jytte
Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Komisja musi się wreszcie obudzić! Powinniśmy regulować substancje zaburzającego funkcjonowanie układu hormonalnego, aby chronić zdrowie obywateli UE, oznajmia Grupa S&D

Komunikat prasowy

Program LIFE jest istotny w transformacji w stronę zrównoważonej gospodarki, zarówno dla ludzi, jak i społeczeństwa, oznajmia Grupa S&D

Komunikat prasowy

Horyzont Europa: Grupa S&D umacnia kryteria doskonałości oraz skutków społecznych dla dotacji na rzecz badań naukowych i innowacji