BISCHOFF Gabriele
BISCHOFF Gabriele
Członek
Born on 04/01/1961 , Bad Wildungen

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Członek

Komisje

  • Komisja Spraw Konstytucyjnych , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
  • Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych , Członek
  • Komisja Gospodarcza i Monetarna , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

ERTUG Ismail
ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
BULLMANN Udo
BULLMANN Udo
Koordynator
Niemcy
KAMMEREVERT Petra
KAMMEREVERT Petra
Koordynator
Niemcy
KREHL Constanze Angela
KREHL Constanze Angela
Koordynator
Niemcy
NOICHL Maria
NOICHL Maria
Koordynator
Niemcy
SIPPEL Birgit
SIPPEL Birgit
Koordynator
Niemcy
WÖLKEN Tiemo
WÖLKEN Tiemo
Koordynator
Niemcy
BARLEY Katarina
BARLEY Katarina
Członek
Niemcy
BISCHOFF Gabriele
BISCHOFF Gabriele
Członek
Niemcy
BURKHARDT Delara
BURKHARDT Delara
Członek
Niemcy