Nasza praca w Komisji Prawnej

Dzięki naszej pracy w Komisji Prawnej, Grupa S&D zapewnia, że jesteśmy w stanie reagować na nowe wyzwania pojawiające się w świecie online. Potrzebujemy odpowiednich przepisów w zakresie ochrony danych i praw autorskich, abyśmy mogli chronić prywatność obywateli w Internecie i umożliwić rozwój innowacji w UE.

Nasze osiągnięcia

Udało nam się zrewidować i udoskonalić prawodawstwo w zakresie ochrony danych osobowych. W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy wejście w życie rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, ustanawiającego globalne standardy ochrony danych, aby zapewnić obywatelom UE większą kontrolę nad własnymi danymi osobowymi oraz poprawić ich bezpieczeństwo zarówno w Internecie, jak i poza nim.

Nasza Grupa objęła przewodnictwo w kwestii przeglądu dyrektywy o prawach autorskich. Walczyliśmy o podejście, które sprawiedliwie zrównoważy wiele interesujących nas interesów, dotyczących konsumentów, autorów i wykonawców, europejskiej kultury, wolności słowa w sieci i konkurencyjności Europy w erze cyfrowej.

Z powodzeniem apelowaliśmy o przedstawienie przez Komisję wniosku dotyczącego ochrony sygnalistów w całej UE. Są to osoby zgłaszające przypadki łamania prawa UE w wielu różnych dziedzinach, w tym podatkowych.

Zaangażowani europosłowie

DELVAUX Mady
Vice-chair
Luksemburg
GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna
Vice-chair
Polska
KAUFMANN Sylvia-Yvonne
Coordinator
Niemcy
GASBARRA Enrico
Member
Włochy
HONEYBALL Mary
Member
Wielka Brytania
REGNER Evelyn
Member
Austria
ROZIÈRE Virginie
Substitute
Francja
COFFERATI Sergio Gaetano
Substitute
Włochy
GEBHARDT Evelyne
Substitute
Niemcy
GUTELAND Jytte
Substitute
Szwecja

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy

Parlament popiera przepisy mające na celu obniżenie cen leków i zwiększenie konkurencyjności producentów unijnych

Komunikat prasowy

Zmuszanie obywateli UE do udostępniania odcisków palców dla celów wydawania nowych dowodów tożsamości jest złym podejściem

Komunikat prasowy

Rządy krajowe muszą przestać blokować wnioski o zezwolenie obywatelom UE na składanie pozwów zbiorowych przeciwko dużym przedsiębiorstwom

Position papers

Position paper
Published
Fostering media diversity and press freedom
Position paper
Published
S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP
Position paper
Published
S&D position paper on migration & asylum
Position paper
Published
Towards a Digital Union - Our Progressive Vision
Position paper
Published
Investor-state dispute settlement mechanisms in ongoing trade negotiations (ISDS)
Position paper
Published
Odblokujmy „dyrektywę o urlopie macierzyńskim”! Albo dlaczego ten tekst nie jest przestarzały