Nasze działania w zakresie prawa

Poprzez pracę w Komisji Prawnej Grupa S&D ułatwia dostęp do wymiaru sprawiedliwości obywatelom, również tym, którzy wyjeżdżają za granicę. Staramy się także zapewnić, że będziemy mogli w przyszłości sprostać nowym wyzwaniom powstającym w świecie online. Potrzebujemy odpowiedniej ochrony praw własności intelektualnej, niezależnie od tego, czy mówimy o patentach, znakach towarowych czy prawach autorskich – tylko w ten sposób możemy zagwarantować, że innowacja i kreatywność będą rosły w siłę w Europie oraz że będziemy promować rozwój talentów na kontynencie. W tej debacie przywiązujemy dużą wagę do ochrony praw zarówno twórców, jak i użytkowników. Walczymy również z poświęceniem o to, aby firmy zajmujące się działalnością transgraniczną w Europie robiły to w sposób odpowiedzialny, szanując prawa unijne i krajowe dotyczące opodatkowania, praw pracowniczych oraz zabezpieczenia społecznego

Nasze osiągnięcia

Zbiorowe dochodzenie roszczeń

Gdy wybuchł skandal Dieselgate i ujawniono, że firma Volkswagen oszukiwała w testach emisji, aby produkowane przez nią samochody wydawały się przyjaźniejsze dla naszego zdrowia i klimatu, Grupie S&D udało się skłonić Komisję do przedłożenia projektu unijnych przepisów w zakresie zbiorowego dochodzenia roszczeń. Konsumenci w USA, dla których dostępna jest ta opcja prawna, zdołali uzyskać odszkodowania, natomiast konsumenci w UE nie otrzymali nic. Mimo zdecydowanych działań lobbystów z międzynarodowych korporacji oraz grup prawicowych, którzy starali się złagodzić ton proponowanych ulepszeń prawnych, Grupa S&D odniosła sukces, wzmacniając jeszcze te propozycje (zapewniając na przykład, że prawa klientów linii lotniczych i kolei nie stanowią wyjątku w tej kwestii).  Jak dowiódł chaos w następstwie masowych odwołań lotów ze strony linii Ryanair, pasażerowie również powinni mieć opcję składania pozwów zbiorowych. Zapewniliśmy również, że pasażerowie nie będą musieli czekać latami na uzyskanie odszkodowania, jako że nowe przepisy pozwolą na równoległe postępowanie sądowe. Jesteśmy jednak rozczarowani, że nowe przepisy będą dotyczyły tylko konsumentów, a nie obywateli – walczymy jednak wciąż o ten zapis. Teraz państwa członkowskie muszą zająć tej sprawie stanowisko, aby mogły rozpocząć się końcowe negocjacje w sprawie nowego prawa.  

Prawa własności intelektualnej

Grup S&D nalegała na szerszy i łatwiejszy dostęp transgraniczny do usług online. Jeszcze niedawno osoby odwiedzające inne państwo członkowskie nie mogły uzyskać dostępu do treści online, takich jak filmy, seriale telewizyjne, muzyka, gry czy wydarzenia sportowe – mimo że miały do nich opłacony dostęp we własnym kraju. Chcemy, aby państwa Europy zbliżały się do siebie. Dlatego też Grupa S&D nalegała na usunięcie tego typu ograniczeń. Już od kwietnia 2018 r. usługi online, takie jak Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify i Deezer, są dostępne dla obywateli odwiedzających inne państwo członkowskie, np. na urlopie, na studiach lub w interesach.

Dyrektywa w sprawie praw autorskich

Jeśli chodzi o nowe przepisy dotyczące praw autorskich (tj. Dyrektywę w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym), nasza Grupa walczyła o podejście, które zapewni poszanowanie zróżnicowanych interesów: konsumentów, autorów i artystów scenicznych, kultury europejskiej, wolności słowa w Internecie oraz europejskiej konkurencyjności w erze cyfrowej.

Treści cyfrowe

Miliony konsumentów na całym świecie zawierają codziennie umowy o dostarczanie treści cyfrowych. Umowy te dotyczą nie tylko programów komputerowych lub aplikacji mobilnych – konsumenci coraz częściej kupują książki, filmy, gry i muzykę w formie cyfrowej. Ponadto coraz większą popularnością cieszą się usługi przechowywania w chmurze, platformy handlowe oraz media społecznościowe. Zwrócenie się konsumentów w stronę treści cyfrowych nie powinno jednak oznaczać pomniejszenia ich praw. Właśnie dlatego Grupa S&D walczyła o solidną ochronę praw konsumentów w tym zakresie. Do praw tych zaliczają się: zaktualizowane przepisy dotyczące zobowiązań i odpowiedzialności sprzedawców, prawo do roszczeń odszkodowawczych oraz odwrócenie ciężaru dowodu na korzyść konsumenta. Grupa S&D nalegała, aby prawa konsumentów obowiązywały również w przypadkach, gdzie konsument nie wnosi opłaty pieniężnej, ale udostępnia swoje dane osobowe w zamian za treści lub usługę.

Sygnaliści

Parlament z Grupą S&D na czele z powodzeniem wywarł presję na Komisję, aby ta wystąpiła z wnioskiem ustawodawczym dotyczącym ogólnounijnych przepisów chroniących sygnalistów. Niedawne skandale podatkowe, takie jak LuxLeaks, Panama Papers i Paradise Papers, zostały ujawnione przez odważnych obywateli, którzy czuli, że coś jest nie w porządku. Postanowili oni stanąć po stronie społeczeństwa, demaskując podmioty prowadzące działania nielegalne, nieetyczne lub wątpliwe pod względem prawnym. Niewytłumaczalne jest to, że wielu spośród tych odważnych sygnalistów musiało zmierzyć się z atakami. Niektórym grożono, innych zwolniono, a jeszcze inni zostali nawet uznani za winnych przez sąd. Skandale te sprawiły, że działania sygnalistów znalazły się w centrum uwagi. Obecnie ramy prawne, które chronią sygnalistów, bardzo różnią się od siebie w różnych państwach członkowskich. Aby uniknąć powstania luk prawnych oraz chronić tych współczesnych bohaterów, potrzebujemy ogólnounijnych przepisów. Dzięki stanowczości Grupy S&D Parlament zawarł porozumienie z Radą Europejską, aby zagwarantować, że w przyszłości sygnaliści nie będą musieli się obawiać negatywnych konsekwencji, jeśli ujawnią nadużycia w różnych dziedzinach, w tym w dziedzinie opodatkowania. Zadziała to na korzyść naszych społeczeństw. Grupa S&D uważa, że przejrzystość oraz wolność wyrażania opinii są istotnym aspektem naszych demokracji.

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez pewne przedsiębiorstwa i oddziały (publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje)

Mimo wszystkich tych skandali mamy wciąż obawy, że unikanie opodatkowania, zwłaszcza poza Europą, pozostanie problemem, jeśli informacje na temat miejsca opłacania podatków będą nadal tajne. Dlatego też żądamy, aby ogół społeczeństwa (w tym dziennikarze i organizacje pozarządowe) wiedział dokładnie, jakie podatki płacą korporacje międzynarodowe, a także, w szczególności, gdzie płacą te podatki. Pod naszym przewodnictwem Parlament przyjął precyzyjne i przejrzyste przepisy. Teraz wszystko będzie zależało od negocjacji z państwami członkowskimi. Grupa S&D walczy nieustannie o przejrzystość w dziedzinie opodatkowania. Nieustannie będziemy apelować o to, aby firmy płaciły podatki w miejscach, w których pozyskują dochody.

Równowaga płci w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Nasza Grupa walczy o gwarantowanie i podkreślanie znaczenia równouprawnienia płci w całej Europie – najnowszym tego przykładem jest wprowadzenie bezpośredniego odniesienia do obecnego celu zapewniania równowagi płci wśród sędziów Trybunału Sprawiedliwości UE w kontekście poprawek do protokołu 3 Statutu Trybunału Sprawiedliwości.

Dodatkowe świadectwa ochronne dla produktów leczniczych

Należy również nadmienić, że nasza Grupa odegrała kluczową rolę w negocjowaniu nowych przepisów dotyczących generycznych produktów leczniczych i biopodobnych wewnątrz UE, dzięki czemu producenci unijni stali się bardziej konkurencyjni na tle producentów z państw trzecich, a konsumenci w Europie mogą się cieszyć lepszym dostępem do tańszych leków.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA DEL BLANCO Iban

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Hiszpania

WÖLKEN Tiemo

Koordynator
Niemcy

ROBERTI Franco

Członek
Włochy

WOLTERS Lara

Członek
Holandia

CHINNICI Caterina

Zastępca
Włochy

DANTI Nicola

Zastępca
Włochy

GEBHARDT Evelyne

Zastępca
Niemcy

JONES Jackie

Zastępca
Wielka Brytania

SÁNCHEZ AMOR Nacho

Zastępca
Hiszpania

VOLLATH Bettina

Zastępca
Austria

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy

O krok bliżej do umożliwienia Europejczykom składania pozwów zbiorowych

Komunikat prasowy

Konserwatyści i liberałowie są winni zablokowania kluczowych pytań dotyczących konfliktu interesów p. Bretona

Plik audiowizualny

Hearing of Maroš Šefčovič, vice-president-designate for Interinstitutional Relations and Foresight

Position papers

Position paper
Opublikowane:

Fostering media diversity and press freedom

Position paper
Opublikowane:

S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP

Position paper
Opublikowane:

S&D position paper on migration & asylum

Position paper
Opublikowane:

Towards a Digital Union - Our Progressive Vision

Position paper
Opublikowane:

Investor-state dispute settlement mechanisms in ongoing trade negotiations (ISDS)

Position paper
Opublikowane:

Odblokujmy „dyrektywę o urlopie macierzyńskim”! Albo dlaczego ten tekst nie jest przestarzały