Podziel się:

Dziś późnym popołudniem negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego, Komisji i państw członkowskich po sześciu latach negocjacji ostatecznie uzgodnili bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące eksportu towarów podwójnego zastosowania, które mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. Do tej pory ograniczenia eksportowe dotyczyły artykułów lotniczych, przyrządów nawigacyjnych lub ciężarówek. Od tej chwili przepisy te będą miały również zastosowanie do technologii inwigilacji cybernetycznej, wyprodukowanych w UE, które w oczywisty sposób były wykorzystywane przez reżimy autorytarne do szpiegowania ruchów opozycyjnych, na przykład podczas Arabskiej Wiosny.

W reakcji na ostateczny wynik negocjacji negocjator Grupy S&D ds. podwójnego zastosowania i przewodniczący parlamentarnej Komisji Handlu Międzynarodowego, eurodeputowany Bernd Lange, powiedział:

- Na wszystkie dobre rzeczy warto trochę poczekać. Parlament Europejski dokonał dziś przełomu w kwestii praw człowieka w dziedzinie handlu, pokonując sześcioletnią blokadę rządów UE w sprawie włączenia technologii nadzoru cybernetycznego do przepisów dotyczących kontroli eksportu towarów podwójnego zastosowania. Postęp technologiczny, nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i zademonstrowane przez nie zagrożenia dla ochrony praw człowieka wymagają bardziej zdecydowanych działań i zharmonizowanych przepisów dotyczących unijnej kontroli eksportu. Dzięki wytrwałości Parlamentu, autorytarnym reżimom będzie teraz znacznie trudniej nadużywać narzędzi w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego wyprodukowanych przez UE, takich jak oprogramowanie biometryczne lub przeszukiwanie dużych zbiorów danych w celu szpiegowania obrońców praw człowieka i działaczy opozycji.

- Nasze przesłanie jest jasne: interesy gospodarcze nie mogą mieć pierwszeństwa przed prawami człowieka. Eksporterzy muszą wziąć na siebie większą odpowiedzialność i dochować należytej staranności, aby ich produkty nie były wykorzystywane do naruszania praw człowieka. Udało nam się również zwiększyć przejrzystość, dzięki naciskowi na bardziej szczegółowe dane na temat wywozu w rocznych sprawozdaniach z kontroli eksportu, co znacznie utrudni ukrycie podejrzanych produktów.

- Dzisiejsze porozumienie w sprawie produktów podwójnego zastosowania, wraz z przepisami dotyczącymi minerałów konfliktu i przepisami dotyczącymi należytej staranności przedsiębiorstw, które mają zostać wkrótce przyjęte, ustanawia nowy złoty standard w dziedzinie praw człowieka w ramach polityki handlowej UE. Pragnę, aby UE była światowym liderem w dziedzinie handlu opartego na zasadach i wartościach. Zasady te pokazują, że jesteśmy w stanie zarządzać globalizacją, aby chronić ludzi i planetę.

Zaangażowani europosłowie

LANGE Bernd

LANGE Bernd

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Bernd Lange: Nowe przepisy w zakresie eksportu produktów podwójnego zastosowania to przełom w zakresie praw człowieka w ramach handlu

Komunikat prasowy

Dzięki Grupie S&D Parlament uzależnia przystąpienie do jakichkolwiek rozmów w sprawie umowy inwestycyjnej między UE a Chinami od zniesienia chińskich sankcji wobec eurodeputowanych

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Dzięki mechanizmowi dostosowywania cen na granicach UE z uwzględnieniem emisji CO2 UE mówi stop dla nieuczciwej i antyklimatycznej zewnętrznej konkurencji