Opublikowane:
Podziel się:

Przed posiedzeniem przywódców UE eurodeputowani S&D ostrzegli, że nie zaakceptują kolejnej propozycji wieloletniego budżetu UE, która jest obecnie przedmiotem dyskusji, chyba że zidentyfikuje ona i zwiększy kwoty na sfinansowanie priorytetów obywateli.

Cięcia ujawnione w schemacie negocjacyjnym Rady są niedopuszczalne; Grupa podejmie wszelkie środki, aby ta nieodpowiednia propozycja nie stała się budżetem Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Opowiadamy się zdecydowanie za naszym postulatem, aby każdy kraj wniósł do tego budżetu 1,3% swojego DNB.

Eider Gardiazábal, rzeczniczka Grupy S&D ds. budżetu, powiedziała:

- Mniej pieniędzy na spójność; mniej pieniędzy na rolnictwo; mniej pieniędzy na instrument „Łącząc Europę” i na zarządzanie granicami, by wymienić tylko kilka programów. Za mało środków na badania i o wiele za mało do minimum niezbędnego do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Brak też wzmianki o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Europejskim Zielonym Ładzie i gwarancji dla dzieci. To jest budżet, na podstawie którego po prostu nie możemy pracować. Rada nie uczyniła nic innego, jak tylko podważyła stanowisko Parlamentu, jeśli chodzi o podstawowe programy umożliwiające UE dokonanie postępu.

- Przyjmujemy propozycję prezydencji jako punkt wyjścia Rady, aby rozpocząć negocjacje w celu wypracowania rozsądnych WRF dla UE na lata 2021-2027.

- Nie jesteśmy w stanie ocenić, czy jest to błędny ruch władzy, czy raczej brak wizji, jeśli chodzi o naszą przyszłość i przyszłość naszych przyszłych pokoleń.

- Pewne jest jednak to, że jest to budżet, którego nie możemy zaakceptować i którego nie zaakceptujemy. Nie możemy cofnąć się do ery polityki oszczędnościowej! 

Margarida Marques, negocjatorka Grupy S&D ds. WRF, powiedziała:

- Cięcia, jakie mają miejsce w schemacie negocjacyjnym, są niedopuszczalne! Oczekiwaliśmy, że prezydencja pokaże, że zależy jej na stawieniu czoła pilnym wyzwaniom, przed jakimi stoi Europa: zmianie klimatu, cyfryzacji, sprawiedliwej społecznie transformacji.

- Propozycja Parlamentu jest jedyną możliwą propozycją, będącą na stole, która może odpowiedzieć na konieczność radzenia sobie z coraz większą liczbą globalnych wyzwań, sfinansować rosnącą liczbę obowiązków oraz zrealizować nasze wspólne ambicje.

- Przyjmujemy z zadowoleniem zobowiązania podjęte przez nową przewodniczącą Komisji Europejskiej, ale musimy upewnić się, że Unia Europejska również dotrzyma tych obietnic.

- Funkcjonujące obecnie programy w obszarach takich jak młodzież, badania i innowacje, inwestycje, migracja, działania zewnętrzne, zmiana klimatu, cyfryzacja i prawa socjalne, muszą otrzymać odpowiednie finansowanie. Polityka spójności, rolnictwo, rybołówstwo, są to dziedziny, w których należy utrzymać finansowanie. Trzeba wykorzystać wszystkie niezbędne fundusze, abyśmy zapewnili sprawiedliwe przejście na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla i aby transformacja ta miała mocny wymiar społeczny, tak aby nikt, ani żaden region nie pozostały w tyle. 

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

MARQUES Margarida

Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera środki legislacyjne w ramach walki z epidemią COVID-19 na nadzwyczajnej sesji plenarnej

Komunikat prasowy

„Wyemitujcie koronaobligacje i uruchomcie europejski mechanizm stabilności” - apeluje Iratxe García do ministrów finansów UE

Komunikat prasowy

Nie marnujmy więcej czasu: UE potrzebuje natychmiast silnych, skoordynowanych działań w ramach walki z epidemią COVID-19 - mówi Iratxe García