Podziel się:

Przed posiedzeniem przywódców UE eurodeputowani S&D ostrzegli, że nie zaakceptują kolejnej propozycji wieloletniego budżetu UE, która jest obecnie przedmiotem dyskusji, chyba że zidentyfikuje ona i zwiększy kwoty na sfinansowanie priorytetów obywateli.

Cięcia ujawnione w schemacie negocjacyjnym Rady są niedopuszczalne; Grupa podejmie wszelkie środki, aby ta nieodpowiednia propozycja nie stała się budżetem Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Opowiadamy się zdecydowanie za naszym postulatem, aby każdy kraj wniósł do tego budżetu 1,3% swojego DNB.

Eider Gardiazábal, rzeczniczka Grupy S&D ds. budżetu, powiedziała:

- Mniej pieniędzy na spójność; mniej pieniędzy na rolnictwo; mniej pieniędzy na instrument „Łącząc Europę” i na zarządzanie granicami, by wymienić tylko kilka programów. Za mało środków na badania i o wiele za mało do minimum niezbędnego do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Brak też wzmianki o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Europejskim Zielonym Ładzie i gwarancji dla dzieci. To jest budżet, na podstawie którego po prostu nie możemy pracować. Rada nie uczyniła nic innego, jak tylko podważyła stanowisko Parlamentu, jeśli chodzi o podstawowe programy umożliwiające UE dokonanie postępu.

- Przyjmujemy propozycję prezydencji jako punkt wyjścia Rady, aby rozpocząć negocjacje w celu wypracowania rozsądnych WRF dla UE na lata 2021-2027.

- Nie jesteśmy w stanie ocenić, czy jest to błędny ruch władzy, czy raczej brak wizji, jeśli chodzi o naszą przyszłość i przyszłość naszych przyszłych pokoleń.

- Pewne jest jednak to, że jest to budżet, którego nie możemy zaakceptować i którego nie zaakceptujemy. Nie możemy cofnąć się do ery polityki oszczędnościowej! 

Margarida Marques, negocjatorka Grupy S&D ds. WRF, powiedziała:

- Cięcia, jakie mają miejsce w schemacie negocjacyjnym, są niedopuszczalne! Oczekiwaliśmy, że prezydencja pokaże, że zależy jej na stawieniu czoła pilnym wyzwaniom, przed jakimi stoi Europa: zmianie klimatu, cyfryzacji, sprawiedliwej społecznie transformacji.

- Propozycja Parlamentu jest jedyną możliwą propozycją, będącą na stole, która może odpowiedzieć na konieczność radzenia sobie z coraz większą liczbą globalnych wyzwań, sfinansować rosnącą liczbę obowiązków oraz zrealizować nasze wspólne ambicje.

- Przyjmujemy z zadowoleniem zobowiązania podjęte przez nową przewodniczącą Komisji Europejskiej, ale musimy upewnić się, że Unia Europejska również dotrzyma tych obietnic.

- Funkcjonujące obecnie programy w obszarach takich jak młodzież, badania i innowacje, inwestycje, migracja, działania zewnętrzne, zmiana klimatu, cyfryzacja i prawa socjalne, muszą otrzymać odpowiednie finansowanie. Polityka spójności, rolnictwo, rybołówstwo, są to dziedziny, w których należy utrzymać finansowanie. Trzeba wykorzystać wszystkie niezbędne fundusze, abyśmy zapewnili sprawiedliwe przejście na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla i aby transformacja ta miała mocny wymiar społeczny, tak aby nikt, ani żaden region nie pozostały w tyle. 

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania
MARQUES Margarida

MARQUES Margarida

Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Komunikat prasowy

Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie

Komunikat prasowy

Grupa S&D odnosi sukcesy w zakresie efektywnej minimalnej stawki podatkowej, która przyniesie przełom w dziedzinie sprawiedliwości podatkowej