Podziel się:

Na dzisiejszej sesji plenarnej Grupa S&D dążyła do uzyskania najwyższego w historii budżetu UE, koncentrującego się na naszych priorytetach. Dodanie nawet 3 miliardów euro więcej do wstępnego projektu budżetu, zaproponowanego przez Komisję jest tym, czego potrzebujemy, aby wzmocnić kluczowe priorytety, takie jak walka ze zmianami klimatu, program Erasmus+, migracja, rozwój lub inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży. W sprawie sugerowanego zwiększenia budżetu o 3 miliardy euro czekają nas niewątpliwie trudne negocjacje. Dlatego też eurodeputowani Grupy S&D wzywają państwa członkowskie UE, aby zwiększyły swoją finansową odpowiedzialność.

 Eider Gardiazábal Rubial, rzeczniczka Grupy S&D ds. budżetu powiedziała:

- Grupa S&D stara się maksymalnie wykorzystać budżet UE na rok 2020, stosując w maksymalnym stopniu elastyczność, na jaką pozwalają obecne wieloletnie ramy finansowe (WRF). Nasz priorytet jest jasny; chodzi o wspieranie walki ze zmianami klimatu i wszystkich polityk UE, które mają realny wpływ na codzienne życie obywateli, regiony UE oraz ich miasta i terytoria.

 Pierre Larrouturou, negocjator Grupy S&D ds. tego sprawozdania powiedział:

- Grupa S&D wywiązała się ze swoich obowiązków poprzez poprawę budżetu UE na rok 2020 oraz wykorzystanie wszystkich marginesów dostępnych w ramach obecnych WRF, aby spełnić nasze priorytety, dotyczące zwłaszcza inwestycji proklimatycznych, zatrudnienia i edukacji młodzieży, migracji i rozwoju.

- Mamy nadzieję, że Rada również wywiąże się ze swoich obowiązków w ramach zbliżającego się posiedzenia pojednawczego, podejmując niezbędne wysiłki, aby wypełnić własne zobowiązania dotyczące inwestycji na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych, ale także w zakresie innych priorytetów.

- Musimy także stawić czoła temu, że obecne WRF i budżet UE na rok 2020 nadal nie odpowiadają na najważniejsze potrzeby i wyzwania naszych czasów. Musimy zwiększyć nasze ambicje dotyczące przyszłych WRF, m. in. poprzez przyjęcie nowych środków własnych, służących godności ludzkiej i ochronie planety.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania
LARROUTUROU  Pierre

LARROUTUROU Pierre

Członek
Francja

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem przełom, dokonany przez Eurogrupę w kwestii reformy EMS w celu zmniejszenia ryzyka dla sektora bankowego

Komunikat prasowy

Konkluzje Rady w sprawie opodatkowania są zachęcającym sygnałem, że ministrowie UE są gotowi położyć kres szkodliwym praktykom podatkowym

Komunikat prasowy

Iratxe García: „Wzywamy Radę do pilnego przyjęcia budżetu; wszyscy Europejczycy (w tym Węgrzy i Polacy) potrzebują pakietu odbudowy”