Podziel się:

Podczas obecnej sesji plenarnej Parlament Europejski zatwierdzi wytyczne budżetowe na drugi rok wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027. Budżet na rok 2022, wynegocjowany przy udziale sprawozdawcy pomocniczego, eurodeputowanego Victora Negrescu, zawiera ważne postępowe osiągnięcia, w tym uwzględnianie aspektu płci i klimatu w unijnych politykach oraz środki na rzecz wspierania MŚP, transformacji cyfrowej, kultury i edukacji, mobilności, pomocy humanitarnej i migracji.

Eurodeputowany Victor Negrescu, negocjator Grupy S&D ds. budżetu na rok 2022, powiedział:

- Rok 2022 powinien być rokiem pełnego wdrożenia unijnych programów. Musimy zapewnić, aby budżet UE realizował wszystkie priorytety UE, ożywił nasze gospodarki, zapewnił ochronę naszych obywateli i inwestował w naszą przyszłość. Wzywamy Komisję i państwa członkowskie do większej ambicji w kwestii osiągania naszych wspólnych celów, zarządzania pandemią i przygotowywania się na przyszłe wyzwania, związane z cyfrową i zieloną transformacją. Większe inwestycje w opiekę zdrowotną i edukację oraz rozwój naszych gospodarek i infrastruktury społecznej - nie pomijając nikogo - to kluczowe priorytety. Jesteśmy głęboko przekonani, że Europejski filar praw socjalnych powinien być główną linią przewodnią dla sposobu, w jaki chcemy ożywić Europę i zapewnić jasną przyszłość naszej młodzieży. Potrzebujemy budżetu UE zorientowanego na obywatela, budżetu, który zapewni wartość dodaną w całej Europie!

Eurodeputowana Eider Gardiazábal, rzeczniczka Grupy S&D ds. budżetu, powiedziała:

- Przestrzeganie porozumienia w sprawie WRF ma dla Grupy S&D nadrzędne znaczenie, co oznacza również, że nowe potrzeby, które pojawiły się już po jego uzgodnieniu i nie zostały jeszcze zaspokojone, również wymagają finansowania. Za pomocą tych wytycznych określone zostały priorytety Grupy S&D na zbliżające się negocjacje.

- Celem Frontexu, europejskiej agencji ds. zarządzania granicami, która ostatnio spotkała się z ostrą krytyką, nie jest przekształcenie UE w fortecę, ale pomoc państwom członkowskim w zarządzaniu przepływami migracyjnymi w humanitarny sposób. Z tego powodu Grupa S&D wyraża ubolewanie z racji tego, że nie było większości, która poparłaby nasze żądanie uzależnienia rekrutacji dodatkowego personelu od tego, by rekruci posiadali wiedzę fachową w zakresie kontroli przestrzegania praw podstawowych.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider
GARDIAZABAL RUBIAL Eider
Koordynator
Hiszpania
NEGRESCU Victor
NEGRESCU Victor
Członek
Rumunia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana
CHIRU Dana
Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Czas podjąć działania w sprawie podatku cyfrowego i globalnej minimalnej efektywnej stawki podatkowej - mówi Grupa S&D, wzywając przywódców UE do poparcia propozycji Bidena
Komunikat prasowy
Grupa S&D jest zaniepokojona wpływem biznesu na przejrzystość finansową po ujawnieniu ingerencji organizacji biznesowej w projekt dyrektywy
Komunikat prasowy
Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie