Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim opublikowali dziś plan naprawczy w zakresie demokracji i praw podstawowych. Podczas, gdy świat stara się spowolnić rozprzestrzenianie się pandemii Covid-19 przy użyciu restrykcyjnych środków społecznych, Grupa S&D uważa, że powinniśmy uważnie przyjrzeć się temu, w jaki sposób działania te wpłynęły na prawa człowieka, w tym na najsłabsze osoby w społeczeństwie. Grupa S&D domaga się, aby wszelkie środki nadzwyczajne wprowadzone w odpowiedzi na kryzys, zostały zniesione w możliwie jak najszybszy i jak najbardziej bezpieczny sposób.

Iratxe García, przewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- Wybuch pandemii Covid-19 wraz ze swoimi konsekwencjami dla zdrowia publicznego, miejsc pracy i gospodarki, był dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem. Ale pandemia nie może być pretekstem do ignorowania zbioru przepisów w zakresie demokracji i praw podstawowych.

- Wartości, które definiują Europę: wolność, demokracja, równość, ludzka godność, praworządność i prawa podstawowe, nie muszą być poddawane kwarantannie w celu walki z wirusem. Jeśli Komisja i Rada będą przymykać oczy na działania któregokolwiek rządu, który szkodzi tym wartościom, traktaty gwarantujące nasze wolności nie będą warte papieru, na którym zostały zapisane.

- Musimy zagwarantować, by unijne prawo było przestrzegane, by przywrócono swobodę przemieszczania się, by przestrzegano zasad demokracji i praworządności, aby ludzie mogli korzystać z ich prawa do prywatności i ochrony danych, a osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową w razie potrzeby zapewniono pomoc.

Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, powiedziała:

- Przed pandemią Covid-19 demokracja była już zagrożona w niektórych krajach. Od czasu wybuchu pandemii demokracja w tych krajach osiągnęła punkt krytyczny.

- Odpowiedzi rządów na Węgrzech i w Polsce, ale także w innych krajach, nie były zgodne z prawami podstawowymi. Reakcje administracji Orbana lub rządu PiS miały niewiele wspólnego z walką z wirusem; zamiast tego miały one na celu poszerzenie swoich uprawnień i ograniczenie praw opozycji. Te skrajne i opresyjne reakcje sprawiły, że jeszcze pilniejszą kwestią stało się wprowadzenie mechanizmu UE w zakresie demokracji, praworządności i praw podstawowych, o co Grupa S&D apeluje od lat. Aby było to skuteczne narzędzie, konieczne są odpowiednie sankcje, umożliwiające zawieszenie funduszy UE.

- Chcemy, aby wszelkie istniejące środki nadzwyczajne, niezależnie od tego, czy dotykają one prywatności ludzi, czy też przywracają granice pomiędzy państwami lub uniemożliwiają ludziom ubieganie się o azyl i ochronę na naszym kontynencie, zostały zniesione w możliwie jak najszybszy i jak najbardziej bezpieczny sposób. W konsekwencji kryzysu nastąpią zmiany w społeczeństwie, ale nie zgodzimy się na zmiany, które naruszać będą nasze prawa podstawowe!

Pełen plan naprawczy w zakresie demokracji i praw podstawowych można przeczytać tutaj.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
SIPPEL Birgit

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania
Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Kluczowa rola Grupy S&D w zapewnieniu, aby Komisja Środowiska osiągnęła postępowe porozumienie w kwestii emisji w rzeczywistych warunkach jazdy. Ludzkie zdrowie jest najważniejsze.

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się uzyskać poparcie Parlamentu Europejskiego dla europejskiej unii zdrowia

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o lepsze rozwiązania w zakresie magazynowania energii i surowe wytyczne dotyczące europejskich projektów energetycznych