Podziel się:

Po posiedzeniu szefów państw i rządów UE przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Iratxe García powiedziała:

- To był trudny rok dla wszystkich i niestrudzenie pracowaliśmy nad tym, aby zapewnić UE środki niezbędne do stawienia czoła pandemii Covid-19 i jej skutkom społeczno-ekonomicznym, a także aby utorować drogę do bardziej zrównoważonej i bardziej sprawiedliwej Unii w przyszłości. Cieszę się, że Rada wreszcie odblokowuje pilne i nierozwiązane do tej pory kwestie, tak aby fundusze i nowe instrumenty prawne zostały uruchomione już w styczniu.

- W przyszłym tygodniu Parlament zagłosuje wreszcie nad rozporządzeniem w sprawie praworządności, dokumentem prawnym, który pozostaje niezmieniony pomimo deklaracji interpretacyjnej, przyjętej przez Radę. To zwycięstwo Parlamentu, który od 2018 roku nawoływał do przyjęcia takiego instrumentu, aby powiązać fundusze unijne z poszanowaniem praworządności. Będziemy też głosować nad kolejnymi wieloletnimi ramami finansowymi i Funduszem Odbudowy, który zapewni tak potrzebne wsparcie naszym obywatelom i przedsiębiorstwom oraz wzmocni nasze systemy opieki zdrowotnej.

- Plan UE, polegający na zapewnieniu wszystkim mieszkańcom Europy dostępu do przystępnej cenowo szczepionki na Covid-19, jest również bardzo dobrą wiadomością i pozwala z optymizmem rozpocząć szybki wzrost w 2021 roku.

- Kolejną przełomową decyzją jest przyjęcie celu klimatycznego na 2030 rok, polegającego na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55%, czego domagali się Socjaliści i Demokraci. Jest to zgodne z porozumieniem paryskim i konieczne do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jednak to wciąż za mało i powinniśmy teraz przejść od celów redukcyjnych do celów netto emisji CO2.

- Miejmy nadzieję, że w niedzielę będziemy mieli więcej dobrych wiadomości, abyśmy mogli sfinalizować umowę z Wielką Brytanią dotyczącą naszych przyszłych stosunków przed końcem roku. Umowa to jedyne rozwiązanie, które przynosi korzyści obywatelom Wielkiej Brytanii i UE.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pandemia podkreśla potrzebę przyjęcia nowych, unijnych narzędzi, umożliwiających legalną migrację w celu podjęcia średnio i nisko płatnej pracy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Premier Janša musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ataki na wolność mediów w Słowenii

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 tysięcy zgonów rocznie. Aby położyć temu kres, potrzebujemy nowych norm i przepisów UE